SVIN skrev i fjor om planene til Sømna Biogass AS på Helgeland. Nå er selskapet i anbudsfasen.
Østfold kan nå få en lignende satsing på biogass som nabofylket Vestfold. Selskapet Vireo AS prosjekterer nå nye biogassanlegg både i Rakkestad og i Bjerkreim sør i Rogaland.
Ny gjødselbruksforskrift betyr kortere spredesesong og dermed behov for mer lagerplass. Det kommer dessuten krav om dekke eller tak på gjødselkummer for svineprodusenter.
Besetninger med smågrisproduksjon får krav om betydelig økt spredeareal i forslag til ny gjødselbruksforskrift. Besetninger med slaktegris kommer derimot bedre ut enn i dag.
Så kom utkastet til ny gjødselforskrift. Jobben med forskriften har tatt 14 år. Den har vært på bordet til åtte-ni landbruksministere.
Norsvins nye råneteststasjon blir et høyteknologisk testog innovasjonssenter. Her får du tekniske detaljer på bygget som reiser seg i innlandskommunen Løten.
Eksteriør er en samlebetegnelse på egenskaper som blant annet inkluderer beinstilling, stivhet/mjukhet i ledd og bevegelse. Arvegraden på eksteriøregenskaper varierer fra sju til 40 prosent, avhengig av egenskap. Det vil si at mellom sju og 40 prosent av egenskapen skyldes genetikk, resten skyldes andre faktorer.
Norsvin doblet resultatet fra åtte millioner i 2022 til 16 millioner i 2023. Hovedårsaken ligger i økt eksport av genetikk.