Hva skjer etter 2024?

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

31. desember 2024 skal engangspurkene fases ut. Hva skjer da? Blir det med ett 10 - 12 000 tonn mindre svinekjøtt i markedet? 

Avlseventyret

Publisert: 23.05.2022 Oppdatert: 23.05.2022

Norske purker fortsetter sin eventyrlige effektivitetsutvikling. Det blir stadig flere levendefødte og avvente smågriser per kull i Norge. Ikke bare stiger grisingsprosenten og kullstørrelsen. Overlevelsen hos spedgrisene er også stabil. Hvordan er dette mulig?

Ny kunnskap om luftveisinfeksjoner

Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Miriam Cohen konkluderer i sitt doktorgradsarbeid med at alvorlige utbrudd av luftveisinfeksjoner hos norske griser i stor grad er forårsaket av én bakterie. 

Ny gjødselforskrift lar vente på seg

Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Svin skrev i fjor at ny gjødselforskrift snart skulle ut på høring. Det skrev vi også året før. Men med ny regjering må vi fortsatt vente i spenning.  

Aldri har husdyrgjødsel hatt større verdi

Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Dagens mineralgjødselpriser gjør at svinegjødsel kan ha bruttoverdi på 130 kr tonnet. Nettoverdien av gjødsel på jordet kan bli opp mot 120 kr hvis du har vårspredning, lav spredekostnad og lavt nitrogentap.  

Lager nitrogen med husdyrgjødsel

Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Skyhøye gjødselpriser og krav om mindre utslipp av klimagasser i landbruket baner vei for ny tenkning. Kan husdyrgjødsel behandlet med N2 Applied-teknologi være en løsning? 

Ny hverdag med gjødselseparering

Publisert: 06.04.2022 Oppdatert: 06.04.2022

Gjødelseparering er som et kinderegg hos Sigbjørn Emmerhoff i Rakkestad. Den løser utfordringer med vakuumutgjødsling, krav til mer strø, og den øker lagerkapasiteten. Du kan dessuten enkelt frakte fosforrik tørrgjødsel til arealer langt fra grisehuset.

Ida og Arne vil satse på grisen

Publisert: 05.04.2022 Oppdatert: 05.04.2022

– Det er spennende å drive smågrisproduksjon. Arne er nok litt mer glad i slaktegrisen, så da passer det jo fint å drive kombinert produksjon, sier Ida.