Skjåk er svineavlens vugge

Publisert: 30.10.2023 Oppdatert: 02.11.2023

Skjåk er først og fremst kjent for mandelpoteter, tørt vær, folkemusikk og tømmerstuer. Men det var i den bygda det første lokale svineavlslaget i Norge ble stiftet. Andre bygder fulgte etter det

Eiendomsgrenser i Norge kan i svært mange tilfeller være uklare. Dette kan føre til at hus eller byggverk blir plassert slik at de ligger tett opptil, eller i verste fall overskrider eiendomsgrenser.  Rettstilstanden for slike overskridelser kan være komplisert. 
Hvordan lønnsomheten blir utover høsten er usikkert. Både på grunn av markedssituasjonen for svinekjøtt og at vi ikke vet hvordan fôrprisene utvikler seg. Det ligger an til økt lønnsomhet i 2023 sammenlignet året før i alle produksjoner bortsett fra for satellittene. 
I februar skrev veterinær Ole-Edvard Wennersberg fra Kråkerøy et brev til Norsvin-styrene lokalt og sentralt der han rettet sterkt økende bekymring for lynnet på TN70-purker i forbindelse med håndtering av spedgris. SVIN har sett nærmere på saken.
Nye nordiske kostholdsråd (NNR2023) anbefaler å begrense inntak av rødt kjøtt til 350 gram i uka. Det er 30 prosent mindre enn dagens anbefalte 500 gram.
Skjåk er først og fremst kjent for mandelpoteter, tørt vær, folkemusikk og tømmerstuer. Men det var i den bygda det første lokale svineavlslaget i Norge ble stiftet. Andre bygder fulgte etter det som skjedde der oppe mellom fjellpartieneBreheimen og Reinheimen.
Bente Irene og Arne Arntzen er svineprodusenter på Oksvoll i Ørland kommune. Men før det drev de med ku på en annen gård i 20 år.
SVIN er på Vegamøtet. Et viktig treffpunkt for svineproduksjonsmiljøet på øya og Helgelandskysten. Vi møter svineprodusentene Kenneth ­Ludviksen og Bente Børsheim. Begge er enige om at produsentmiljøet på Vega er unikt og at Vegamøtet er viktig.
Eskild Bang (37) bor på gården Øverstua på Vega i Nordland sammen med familien. Han mener det er mulig i framtida å drive gården – også for femte generasjon Bang. – Det er litt tidlig å si, siden eldste datter bare er seks år. Men jeg synes hun viser interesse allerede, sier han og smiler.