Purkeringene organisert gjennom Nortura mangler i dag ca. 200 purkeplasser ute hos satellittene. Dette tilsvarer fire satellitter opp mot konsesjon. Det åpner for nye, men det kan også tyde at det kan bli en utfordring framover å få rekruttert nok satellitter.  
Marius Brevik Johansen fra Sarpsborg har gjort hedmarking av seg. Den 22 år gamle særpingen kjøpte seg i februar gard ved Ådalsbruk i Løten. Og det var kjæresten fra Løten som dro ham hit.
Mandag 3. oktober ble det første spadetaket satt for det som skal bli verdens mest moderne testanlegg for råner. 
Anders Gunnarson på Halla Gård i Kvänum i Sverige produserer «Hålbarhetsgris» og har en visjon om et lukket kretsløp. Grisene er motoren i kretsløpet og en del av dem holdes i store flokker med mulighet for utegang. 
God reproduksjon, og spesielt det å få purkene drektig til ­ønsket tid, er en forutsetning for effektiv og lønnsom smågrisproduksjon. Grisingsprosenten har størst betydning for ­produksjonsresultatet hos purkene. 
Å kunne se brunst hos purker og finne riktig tidspunkt for inseminasjon, er avgjørende i svineproduksjonen. Brunstutvikling som ender opp med eggløsningen, styres av et fint samspill mellom indre og ytre faktorer. 
En bedekningsavdeling som fungerer godt for dyr og røkter er avgjørende for å få høy grisinsgsprosent og gode produksjonsresultater. Flere viktige faktorer må på plass for å få en velfungerende bedekningsavdeling.
Ungpurker som kommer i brunst til ønsket tid, og som kan ­insemineres samtidig med resten av purkene i pulja, er ­nøkkelen til samlet grising og jevne puljer. En velfungerende rekrutteringsavdeling er viktig for å få til dette.