Sverre Tyldum etterlyste en utredning av regelverket for levering av umerket gris til slakteriet. Styreleder Egeland responderte med å opplyse at de vil jobbe for løsninger som reduserer bøter og matsvinn, og vil ta dette opp med slakteriene.
Under sin årsmøtetale uttrykte styreleder Per Inge Egeland en sterk oppfordring til alle tilstedeværende, spesielt de nye fylkeslederne, om å bruke tiden godt til nettverksbygging og faglig utveksling.
Det sa direktør Olav Eik-Nes i sin åpningstale som han holdt sammen med flere fra sin ledergruppe under Norsvins årsmøte som ble avholdt i starten av april. Eik-Nes kunne ikke huske en tid der vi har hatt så mange usikkerhetsmomenter rundt oss.
Helsetjenesten for svin ønsker mer kunnskap om forekomsten av magesår hos norske slaktegriser og purker. Derfor gjennomføres en omfattende magesekkundersøkelse i løpet av 2024. Det er også et mål å avdekke om det er spesielle faktorer som kan utløse magesår.
I et initiativ for å forbedre dyrevelferden i norsk landbruk publiserte AgriAnalyse på bestilling fra Norges Bondelag i april en detaljert vurdering av kostnadene forbundet med ulike dyrevelferdstiltak.
I en tid hvor europeisk landbruk gjennomgår større endringer, står norske bønder – også svineprodusenter – overfor både direkte og indirekte utfordringer.
Det er stor oppslutning om årets studiekurs. Studiekurset gjennomføres både som vanlige studieringer, fagmøter og også som sosial faghelg.
Norsvin har fått innvilget et nytt forskningsprosjekt som skal gå over fire år med tittelen «Økt spedgrisoverlevelse realisert gjennom bruk av KI-teknologi»