Riktig fôring i oppdrettsperioden legger grunnlaget for holdbare og produktive purker i flere laktasjoner, noe som både er god dyrevelferd og god økonomi. Riktig fôring bidrar til puljer med jevn størrelse, god mage- og tarmhelse, sterke bein og gode klauver, samt god helsestatus generelt.
PreparePig er et forskningsprosjekt der Veterinærinstituttet i samarbeid med Animalia, Norsvin, Nortura, KLF, NMBU og forskere fra utenlandske universiteter skal undersøke sårbarheter for introduksjon og spredning av smittsom sjukdom til norske griser, og forbedre diagnostiske metoder for sjukdomspåvisning og overvåkning. 
For første gang eksporterer Norsvin TN Durocråner fra teststasjon Delta til Topigs Norsvins internasjonale seminstasjon i Nederland.
Hans Martin Landstad (24) og samboer Elisabeth Berg (22) bor vakkert til på en gård på Sparbu rett sør for Steinkjer. De har akkurat bygd nytt slaktegrishus og SPF-status er i boks.
År 2022 er historie og det er tid for statistikk, rapporter og analyser av resultater i svineproduksjonen. For at din besetning og dine data skal være med i Ingris årsstatistikk for 2022 må alt som har skjedd i 2022 være registrert innen 15. februar 2023.
Norsk svineproduksjon har hatt en fantastisk utvikling de siste 20 årene. Fra år 2000 og fram til i dag kan svinenæringa vise til en effektivitetsvekst i form av økt antall smågris per årspurke, og en mer fôreffektiv gris. Dyrevelferden er bedret ved blant annet realisering av kravet til løsdrift, lavere smågrisdødelighet og mer robuste purker med svært gode moregenskaper. En slaktegris med god slakte- og kjøttkvalitet tilpasset markedet. 
I Mattilsynets rapport om tilstanden i norske grisehus ble lagt fram tidligere denne måneden.
Vi i Dyrevernalliansen vet at du vil det beste for dyra dine. Vi tror deg når du sier at du gjerne skulle gitt grisen mer plass, mer strø og mer rotemateriale dersom økonomien og driftsbygningen tillot det.