Silje Christin Lystad (32) på Bjerkeskaug Gård i Revetal opplevde det ultimate marerittet. En gassulykke kostet nesten samboer Henrik Evensen (34) livet. 
Aksjeselskaper med svineproduksjon gjorde det bra i 2022. Nav i purkeringer fikk jevnt over gode resultater. Men aller best gjorde Knive Gris AS det, med NOK 5,9 millioner i driftsresultat.   
I årets siste nummer av Svin, nr. 9 2023, fokuserer vi på temaet bygg og I-mek. Det er et tema vi av erfaring vet at mange lesere setter stor pris på. Kvaliteten på bygg, I-mek og andre løsninger har stor påvirkning på resultatet for bonden.
Slakteriet Cooperl i Frankrike slakter gris som ikke er kastrert. De har kontrakt med svinebønder som må bruke spesiell genetikk, egen fôrtilsetning, og som følger enkelte rutiner i grisehuset. ­Brødrene Guinard i Bretagne har en slik kontrakt. De ønsker å ha en bærekraftig produksjon der de er mest mulig selvforsynt med fôr og strøm. 
Ingris tilvekstdel gir nyttige nøkkeltall og oversikt over produk­sjonen av smågris og slaktegris. Tilgang til produksjonsresultater er viktig for å avdekke forbedringsområder, gi målretta råd omkring fôring og måle effekten av tiltak som settes inn. 
Ifølge utviklingssjef Anne Stine Ekker i Felleskjøpet ­Fôrutvikling er det ingen slaktegris i verden som presterer like godt som den norske. – Norske slaktegriser har høyere tilvekst, bedre fôrutnytting og lavere dødelighet enn slaktegris fra alle andre land vi har kunnet sammenligne med, sier Ekker.
Harald Bøhnsdalen har solgt livdyr i over 30 år. For ham er dyptgående innsikt om purkeadferd nøkkelen til trivsel i fjøset både for folk og dyr. 
Det kan være utfordrende å avle på adferd fordi det er krevende å samle inn gode og objektive registreringer.