Publisert: 22.03.2024 Oppdatert: 22.03.2024

Stikkord:

Ny prognose fra Nortura Totalmarked: Nødvendig med lettere griseslakt

Slaktegrisvektene ligger hittil i år noe høyere enn forutsatt i tidligere prognoser for 2024. Dette melder Nortura Totalmarked i sin nyeste prognose. I prognosen er nåværende vekter videreført. Dette gir økt produksjon fra siste prognose, men en nedgang på to prosent fra 2023.


Illustrasjon: Shutterstock

 

– Det er nødvendig at slaktegrisprodusentene melder dyra sine inn til slakt enda tidligere. 2 kilo lavere vekter enn forutsatt i prognosen gir om lag 2000 tonn lavere tilførsler i resten av 2024. Dette er avgjørende for å håndtere reguleringslagrene av svinekjøtt, heter det i meldingen.

Oppfordringen om fem prosent reduksjon i bedekningene gjelder foreløpig fram til mai 2024. Det prognoseres en økning i salget på 1,5 prosent, og en underdekning og lagernedbygging på 600 tonn i løpet av 2024.

Totalmarked oppfordrer alle svineprodusenter som produserer smågris og som har planlagt sanering, uavhengig av årsak, om å registrere dette. Planer om sanering kan registreres i Ingris.

Mer informasjon om den tekniske løsningen og deling av data fra Ingris finnes på hjemmesidene til Animalia.