Anja Varmløse Strathe fra Københavns Universitet holdt foredrag om framtidas fôring av drektige og diegivende purker på Grisekongressen i Herming. Det er mange faktorer det skal tas hensyn til når Strathe kikker inn i krystallkula.
I prosjektet Små-i-Ro er målet å betre helsa på smågrisen i Rogaland. Eit av tiltaka er å kartlegge førekomsten av APP-bakterien i purkebesetningane. APP gjev luftvegssjukdom og viser seg på slakta som brysthinne- og hjartesekkbetennelse. Vi presenterer her resultata etter fyrste året av prosjektet. 
Straks en råne blir CT-skannet på teststasjonen Delta, blir bildene lastet opp i skyen. Der kjøres en nyutviklet maskinlæringsmodell for stykningsdeler som gir økt genetisk framgang.
Norsvin har sendt et høringssvar på bærekraftsartikkel nr. 2 for de nye nordiske kostholdsrådene (NNR2022). Vi mener artikkelen har flere ­vesentlige svakheter, og at den ikke bygger på kunnskap om eksisterende matproduksjon. Artikkelforfatterne har valgt å bruke klimagass­tall for svinekjøtt som er fire ganger høyere enn det som gjelder for norsk svineproduksjon. 
– Det viktigste for Norsvin er at jordbruket får rett tallgrunnlag slik at inntektsgapet i jordbruket kan tettes.
Smaalenene Avis, som er en lokalavis for kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet, har publisert flere nyhetsartikler i løpet av januar og februar i forbindelse med at Mattilsynet 17. januar offentliggjorde at det var over 50 prosent regelbrudd i norske svinebesetninger. 
Roy Stensby fra Ringsaker topper listen over slaktegrisbesetninger i siste Ingriskåring. Fôrforbruket hos bonden ved Mjøsa er så lavt som 2,3 fôrenheter. Stensby gir grisen mat seks ganger om dagen.
Lav grisingsprosent, omløp, for få fødte og problemer med å få ungpurkene inn i puljene til rett tid slik at det blir spredt grising er de vanligste utfordringene når det gjelder reproduksjon i Norge.