Fiskå Mølle AS bruker nå kjøttbeinmel fra fjørfe i svinefôret de lager i Trøndelag. En endring i fôrvareforskriften fra to år tilbake åpner for å bruke kjøttbeinmel fra fjørfe til gris, og fra gris til fjørfe. 
Forbruket av kraftfôr går ned - særlig til drøvtyggere. Kraftfôr til fjørfe er det eneste som øker. 
Etter sterke prishopp i fjor faller nå kraftfôrprisene. Det er også en trend mot bruk av slaktegrisfôr med mer protein.  
Norsk biokull til husdyr er etterspurt fra Gibraltar til Nordkapp. Obio AS på Rudshøgda skal i løpet av året doble produksjonen for å møte et økende marked.  
Brasil er verdens fjerde største produsent av svinekjøtt, og et av landene i verden med størst eksport av matvarer, samt verdens største produsent av soyabønner. I norsk landbruk forbinder vi først og fremst Brasil med import av soya brukt i kraftfôr til norske husdyr. 
Det ble rekordhøye deknings­bidrag i 2023 til tross for høstens prisfall på smågris og slakt.
Det er gjort lite forskning på effekten av ulik arealtilgang og gruppestørrelser på slaktegrisens atferd og produksjon under norske forhold. Men velferdsprosjektet «Griseløftet» er et viktig bidrag. 
– Smågrisprodusentene har fulgt oppfordringen om å redusere på bedekningene, heter det i en ny prognose fra Nortura Totalmarked.