Stikkord

Bla i arkivet

Fôring

Pris på korn- og proteinråvarer er noe lavere enn i fjor. Samtidig øker prisen på frakt. Totalt sett er likevel prisene lavere, men i Norge er også kronekursen avgjørende for

Fiskå Mølle AS bruker nå kjøttbeinmel fra fjørfe i svinefôret de lager i Trøndelag. En endring i fôrvareforskriften fra to år tilbake åpner for å bruke kjøttbeinmel fra fjørfe til

Forbruket av kraftfôr går ned – særlig til drøvtyggere. Kraftfôr til fjørfe er det eneste som øker. 

Etter sterke prishopp i fjor faller nå kraftfôrprisene. Det er også en trend mot bruk av slaktegrisfôr med mer protein.  

Norsk biokull til husdyr er etterspurt fra Gibraltar til Nordkapp. Obio AS på Rudshøgda skal i løpet av året doble produksjonen for å møte et økende marked.  

Brasil er verdens fjerde største produsent av svinekjøtt, og et av landene i verden med størst eksport av matvarer, samt verdens største produsent av soyabønner. I norsk landbruk forbinder vi