Publisert: 26.01.2024 Oppdatert: 26.01.2024

Stikkord:

Kommentar

Brasil – mulighetenes land

Brasil er verdens fjerde største produsent av svinekjøtt, og et av landene i verden med størst eksport av matvarer, samt verdens største produsent av soyabønner. I norsk landbruk forbinder vi først og fremst Brasil med import av soya brukt i kraftfôr til norske husdyr. 


Bildet: Nucleus Inovare, Santa Catarina i Brasil. Topigs Norsvin Brasil er nå markedsledende i Brasil med 34 % markedsandel og det forventes en fortsatt vekst i dette markedet, som også eksporterer til andre land i Sør-Amerika og til Kina. Foto: Topigs Norsvin Brasil

 

Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin SA

 

 

I desember var jeg til stede på åpningen av et nytt Topigs Norsvin testanlegg for avlspurker i Brasil. Etter et slikt besøk gjør en seg noen betraktninger og refleksjoner om mulighetsrommet for oss i et av verdens største svinekjøttproduserende land.

Større avskoging
Soyaproduksjonen i Brasil er mer enn firedoblet de siste 20 årene, noe som har hatt stor betydning for utviklingen av europeisk svineproduksjon.

Baksiden er at utviklingen har gått på bekostning av mye regnskog. Det er satt et stort fokus på avskoging internasjonalt, sett i lys av klima og bærekraft. Over 70 prosent av soya brukt til fôr i Norge går til fiskefôr. Det har økt med vel 50 prosent de siste 20 årene. Forbruket av soya i norsk landbasert husdyrproduksjon er redusert med vel 50 prosent de siste 10 årene. Det er nå nede på fire prosent i svinefôret, og totalt 5,5 prosent for den landbaserte husdyrproduksjonen. Det er en klar målsetting både i oppdrettsnæringen og for den landbaserte husdyrproduksjonen å redusere forbruket av soya ytterligere. 

Et nøkkelmarked
For Norsvins og Topigs Norsvins internasjonale virksomhet er Brasil et nøkkelmarked med et stort potensial for vår genetikk, Norsvin Landvin, TN Duroc og TN Z-line (yorkshire). Etter lanseringen av TN70-purka i 2014, har vår markedsandel økt for hvert år. I tillegg er det en økende interesse for bruk av TN Duroc som far til slaktegrisen. At vår genetikk tar markedsandeler skyldes i stor grad at vi kan vise til en verdensledende gris innen fôreffektivitet, tilvekst, robusthet, gode moregenskaper og lav dødelighet. Grunnet høye fôrpriser er fôreffektivitet den viktigste egenskapen i Brasils svineproduksjon. Det styrker vår konkurransekraft. 

Nye produksjonsanlegg
For å dekke en økende etterspørsel har det vært nødvendig å   bygge opp nye produksjonsanlegg for oppformering av vår genetikk. Anlegget som ble åpnet før jul har navnet Nucleus Inovare. Det har SPF-status og vil bestå av henholdsvis 300, 200 og 500 duroc-, landsvin-, og Z-linepurker. Formålet med anlegget er å levere renavlspurker og råner av topp avls- og helsekvalitet til kunder for produksjon av TN70-purker, samt råner til kunders seminstasjoner. Ved utformingen av anlegget, er det lagt stor vekt på biosikkerhet (smittesikringstiltak) for å kunne opprettholde den gode svinehelsestatusen.

Oppbygging av besetningen
Norsvins rolle i denne satsingen er å eksportere purker til oppbygging av besetningen, samt årlig eksport av råner til Topigs Norsvin Brasils egne seminstasjoner, for produksjon av sæd til bruk ved Nucleus Inovare og andre oppformerings­besetninger. På denne måten vil en sikre at avlsframgangen som skapes i Norge, kommer ut til de brasilianske kundene så raskt som mulig. Dette vil bidra til å styrke kundenes verdiskaping og Topigs Norsvins økonomiske konkurransekraft i det brasilianske markedet. I tillegg vil vår satsing i Brasil bidra til vekst og økt konkurransekraft i hele Sør-Amerika.