Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ingris tar i bruk ny database

Onsdag 14. januar skifter Ingris over til ny database. I denne forbindelsen blir Ingris ute av drift eller kan være ustabil i perioden 13.-15. januar.


Ingris tar i bruk ny database

Onsdag 14. januar skifter Ingris over til ny database. I denne forbindelsen blir Ingris ute av drift eller kan være ustabil i perioden 13.-15. januar.

Vær forberedt med arbeidslister på papir disse dagene. Selve skjermbildene og rapportene er tilnærmet uendret i denne oppgraderingen.

Skifter database og Ingris blir nede

Første fase av et stort samarbeidsprosjekt mellom Animalia og Norsvin for å få ny database i Ingris, nærmer seg slutten. Etter planen «skrur vi over bryteren» til ny Ingris-database onsdag den 14. januar. Den gamle databasen fra 1991, som er plassert hos Norsvin, er etter mange år og med utallige påbygg moden for utskifting. En ny database basert på dagens standarder er utviklet hos Animalia klar til å overta Ingris-dataene. I forbindelse med skiftet av database vil Ingris være nede, utilgjengelig og ustabil et par dager i perioden 13.-15. januar. For at dere ikke skal komme i beita i denne perioden er det nødvendig å forberede seg med utskrift av arbeidslister og liknende som det er behov for i den daglige drifta av grisehuset. Mer info vil komme på SMS og e-post når tida nærmer seg. Det er gjort ganske omfattende endringer og oppjusteringer i databasen, samt at forretningslaget med alle regler for hva som er lov å registrere i forhold til andre hendelser er skrevet på nytt. Målet er ikke innskjerpelser, men lukking av enkelte «hull» slik at datakvaliteten blir enda bedre. De store endringene har skjedd i bakgrunnen slik at selve skjermbildene og rapportene som dere ser og bruker kun har fått mindre endringer. I denne runden har vi som mål at alt skal være mest mulig likt det gamle.

 

Kommunikasjon med Info Gris opphører

Ved overgang til ny database legges samtidig det «gamle» sentrale Ingris-lagret ned, og det samme gjør muligheten til å sende data hit fra bl.a. Info Gris. Den nye databasen har etablert mulighet for data-kommunikasjon med andre systemer ved hjelp av standard-løsningen «Web service». Info Gris har foreløpig ikke ønsket å utvikle kommunikasjon tilpasset denne standarden slik at det vil ikke være mulig for brukere av Info Gris å motta seminråneregister og slaktedata, eller sende inn data til den sentrale database etter den 4. januar 2014. Alle som ønsker å konvertere fra Info Gris til Ingris uten etter-registrering må derfor ha sendt inn data sentralt Ingris-lager innen denne datoen.

 

Følger dyret hele livet

En av de store endringene i bakgrunnen er innføring av «Dyre-ID» som følger dyret helt fra merka smågris til det en gang dør eller blir slaktet som purke eller råne. DyreId blir ikke synlig for dere brukere og dere skal bruke «Individnr» som før. Fordelen nå er at vi enkelt kan «spore» dyr og hendelser på dette i databasen selv om det skifter eier. Ved salg og kjøp av et dyr vil kjøper nå få se alt som har skjedd av hendelser og registreringer på dette før i livet. Det vil si at kjøper vil se alle helseregistreringer og eventuelle kull purka har hatt hos tidligere eier. Kjøper vil kun se disse registreringene og har ikke anledning til å gjøre endringer eller registreringer før innkjøpsdato. Selger vil bare kunne se og endre det som har skjedd med dyret fram til det blir solgt. Nå som «DyreId» er på plass er planen at vi på sikt skal legge til rette for at «Individnr» skal kunne gjenbrukes i Ingris. Det samme gjelder mulighet for bokstaver som en del av identifikasjonen av dyret.

 

Trippelbedekninger

Noen mindre justeringer har vi fått med i den nye versjonen. Det har vært etterspurt å kunne registrere alle tre bedekninger i forbindelse trippelinseminasjoner på ei linje. Det er på plass i den nye versjonen.

 

Merka smågris

I ny versjon er det endringer av hvordan merka smågris i et kull i tilknytning til grising vises. Merka griser i et kull vises nå i et nytt felt «Avkom». Om det er merka griser utenfor det normale intervallet fra- til nummer vises disse også. Selve merkingen registres som før i grising og i feltene «fra nr» og «til nr», men etter lagring «blankes» disse feltene og dataene vises i «Avkom» som f.eks. 1000-1012, 1025.

 

P-rapport

I arbeidet med ny database og forretningslag har vi gjort noen justeringer i grensegangen mellom drektighetsdager, diedager og tomdager. Vi mener dette blir mer riktig i ny versjon, men det kan gi mindre endringer i bl.a. nøkkeltallene «Tomdager per kull» og «Dager fra avvenning til 1. bedekning» når disse sammenlignes med resultatene i dagens versjon av P-rapporten. P-rapporten for purker har også fått noen nye nøkkeltall «Prosent døde av utmeldte», «Gjennomsnittlig drektighetstid» og «Drektighetsprosent inkl. slakta drektige». I andelen døde inngår purker som er selvdøde eller avlivet. Drektighetsprosenten skal gi et mer riktig bilde av tilslaget ved bedekning selv om en får for mange drektige og derfor må slakte drektige purker. Slike overskuddspurker skal da meldes ut med utkode «11- Slakta drektig». I ny versjon har rapporten «Kullresultater detaljer» har også fått rettet opp noen feil – bl.a. i beregninga av grisingsprosent. P-rapportene for smågris og slaktegris har også fått noen flere nøkkeltall, det er for det meste flere summer for leveranser, fôrforbruk, kostnader og slakte/salgsinntekter. Detaljene som har vært vis på side to for slaktegris inngår nå i standard p-rapport.

Gris inn og ut i egne bilder

For å bedre brukervennligheten og oversikten i tilvekstdelen er «Gris inn» og «Gris ut» nå fått separate bilder. Dersom det er overført dyr fra purkedelen til tilvekstdelen i forbindelse med avvenning og det skal endres på noe i forbindelsen med overføringen skal dette gjøres i «avvenning». Nå vises også hvilke avdeling grisene er flyttet til ved avvenning.

 

Slakt

I den nye versjonen skjer overføringen av slakt til Ingris direkte fra Animalia sin slaktedatabase, og skjer da på samme måte både fra KLF-slakteriene og Nortura. Det er fortsatt kun Nortura som overfører data om salg og kjøp av smågris.

 

Egenregistrering for satellitter i purkeringer

Som omtalt i et tidligere nummer av Svin kommer det mulighet for satellitter i purkeringer til å se opplysninger og gjøre enkelte registreringer på purkene de har på leie. Det er navene som kan gi satellittene tilgang dersom de ønsker dette.

 

Ta kontakt ved feil

Det har vært testet mye fra Ingris-administrasjonens side, fra rådgivere og svineprodusenter slik at vi håper og tror at overgangen skal gå smertefritt for dere som bruker Ingris. Skulle dere oppleve ustabilitet eller feil etter overgangen til ny løsning så setter vi pris på tilbakemeldinger om dette slik at vi får rettet opp så raskt som mulig.