Stikkord

Data

Hva kan riktige Ingris-registreringer brukes til?

Publisert: 15.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Er det interessant å vite om forskjellig lagringstid av sæden før inseminasjon gjenspeiles i forskjeller i drektighetsprosent og kullstørrelse? Er det interessant å se om det er forskjell i resultatene etter enkelt- og dobbeltinseminasjon?

Brukerstøtte på Ingris

Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Rapporter i Ingrisweb

Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Fleksible løsninger

Publisert: 28.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

12 kroner kullet for å sende inn produksjonsdata

Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

For å sikre innsamlingen av produksjonsdata til den sentrale Ingrisbanken får du fortsatt godtgjort hvis du bidrar med tallene dine. Det gjelder både smågris- og slaktegrisprodusenter.

Økt oppslutning om Ingris i 2007

Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Årsstatistikken viser for første gang i historien økt oppslutningen om Ingris. Produksjonstallene viser nedgang i antall beregna avvente per årspurke, og slaktegrisresultatene vitner om tunge slakt og økt fôrforbruk.