Stikkord

Data

En veldig nyttig funksjon i registreringsbildene i In-gris web er å kunne søke opp tidligere registrerte data (hendelser). Dette gjøres enkelt ved å fylle ut aktuell info i søke- feltene

– Det blir enklere å sette i gang med In-Gris web-programmet etter kurset, mente kursdeltakere i Midt-Norge Slakteri. Flere nyttige tips gjør registreringen lettere å lære.

Ingris web utvides nå med spesialrapporter med detaljanalyser for enkeltresultater. Analysene for omløp og tomdager er allerede klare for bruk. I spesialrapportene på web’en får du resultatene både i tabeller

Besetninger med sikk-sakkkryssing har behov for å se purkas farrase ved bedekning for å kunne bruke rett rånerase. Ingris web har nå utvidet rasetabellen slik at rase på far og

Er det interessant å vite om forskjellig lagringstid av sæden før inseminasjon gjenspeiles i forskjeller i drektighetsprosent og kullstørrelse? Er det interessant å se om det er forskjell i resultatene