Stikkord

Data

Søke opp tidligere registrerte data i In-Gris web

Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

En veldig nyttig funksjon i registreringsbildene i In-gris web er å kunne søke opp tidligere registrerte data (hendelser). Dette gjøres enkelt ved å fylle ut aktuell info i søke- feltene i registreringsbildene.

In-Gris web-kurs

Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Det blir enklere å sette i gang med In-Gris web-programmet etter kurset, mente kursdeltakere i Midt-Norge Slakteri. Flere nyttige tips gjør registreringen lettere å lære.

In-Gris web »tips

Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris web utvides nå med spesialrapporter med detaljanalyser for enkeltresultater. Analysene for omløp og tomdager er allerede klare for bruk. I spesialrapportene på web’en får du resultatene både i tabeller og diagrammer.

Riktig rase ved sikk-sakk-kryssing

Publisert: 15.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Besetninger med sikk-sakkkryssing har behov for å se purkas farrase ved bedekning for å kunne bruke rett rånerase. Ingris web har nå utvidet rasetabellen slik at rase på far og morfar vises riktig hos slike krysningsdyr i registreringsbilder og rapporter.

Hva kan riktige Ingris-registreringer brukes til?

Publisert: 15.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Er det interessant å vite om forskjellig lagringstid av sæden før inseminasjon gjenspeiles i forskjeller i drektighetsprosent og kullstørrelse? Er det interessant å se om det er forskjell i resultatene etter enkelt- og dobbeltinseminasjon?

Brukerstøtte på Ingris

Publisert: 11.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018