Stikkord

Data

Danskene blir stadig flinkere

Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Danske purkeresultater viser en stigning i antall avvente per kull og beregna avvente per purke. I tillegg er dødeligheten hos avvente griser redusert med 0,6 prosentenheter.

EDB-grisen mot år 2000 …

Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Bestiller du inseminasjon uten å ringe til inseminøren? Blir det gammeldags å gå i banken for å betale regninger?

Øke tilslutningen til In-Gris web

Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I høst vil en del smågrisprodusenter bli spurt om deres forhold til In-Gris og annen dataregistrering av svineproduksjonen.

Sletting av feilregistreringer i In-Gris web

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er fort gjort å gjøre feil. Det gjelder også ved bruk av dataverktøy. Poenget er at det må være enkelt å få rettet opp feil, og det er tilfelle i In-Gris web.

«Beregna avvente per årspurke» og «avvente per årspurke»

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Produksjonsrapporten for purker i In-Gris har to nøkkeltall for produksjonen per årspurke – både «beregna avvente» og «avvente ». Begge sier noe om effektiviteten, men det er bare «beregna avvente » som tar hensyn til endringer i besetningsstørrelse og griser som er undervegs i produksjon.

Bønder ga gode råd til In-Gris

Publisert: 28.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

In-Gris er et viktig verktøy for å sikre gode prognoser for svineproduksjonen i Norge. Men fortsatt er det en utfordring at for få svineprodusenter sender inn dataene sine.