Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web-kurs

– Det blir enklere å sette i gang med In-Gris web-programmet etter kurset, mente kursdeltakere i Midt-Norge Slakteri. Flere nyttige tips gjør registreringen lettere å lære.


In-Gris web-kurs

– Det blir enklere å sette i gang med In-Gris web-programmet etter kurset, mente kursdeltakere i Midt-Norge Slakteri. Flere nyttige tips gjør registreringen lettere å lære.

 

Det var en positiv gjeng bønder som brukte en snørik dag i november på In-Gris-kurs i Verdal.

Ragnar Hogstad i Midt-Norge slakteri inviterte til In-Gris web-kurs, og Sigrun J. Hauge fra Animalia deltok som foredragsholder. De aktive bøndene var enige om at In-Gris web-programmet er framtidens dataverktøy, og at det var vel anvendt tid å delta på kurs. In-Gris webbrukere som leser brukerhåndboka finner de samme tipsene der, men det er effektivt å lære sammen med andre. Det blir lettere å sette i gang hjemme foran egen PC, mente deltagerne.

 

Mindre datatrøbbel

Det som trengs for å bruke In-Gris web, er en PC med internett-tilgang, fortrinnsvis bredbånd. Programmet ligger ikke på PC’en, så det lager ikke trøbbel der. En av deltagerne hadde nylig hatt virusangrep på sin PC og mistet mye data. Ingris web blir ikke påvirket av virus på PC’en, siden programmet ligger godt beskyttet på en web-server hos Norsvin på Hamar.

Man slipper også å ta sikkerhetskopier av dataene, da dette gjøres på web-serveren.

 

Registrert er levert

Det blir mindre arbeid for brukeren, fordi man registrerer direkte på In-Grisdatabasen. Man trenger ikke sende over data fra PC eller hente opp data. Alt ligger klart ved pålogging. Dersom en registrerer opplysninger jevnlig kan også Ingris brukes som styringsverkstøy, fordi programmet regner ut når neste hendelse er for purkene. Det gir god oversikt.

 

Lytt til brukerne

n-Gris web er bra, men kan bli bedre, mente kursdeltagerne i Verdal. De hadde mange forslag til forbedringer som vil gjøre registreringsarbeidet lettere og gi nyttige rapporter. In-Gris-administrasjonen tar gjerne mot forslag til forbedringer. Det er meget viktig å få innspill fra brukerne.

En av fordelene med web-løsningen er at nyheter i programmet legges direkte ut på serveren etter hvert som de utvikles. Det er slutt på å sende ut CD’er med oppdateringer hos den enkelte bruker. Hver gang du logger deg på har du alltid den nyeste versjon av programmet. Det samme gjelder kodelister, seminrånelister osv.

 

Slaktegris-delen må bli bedre

Slaktegris-delen i In-Gris web har nå et svært enkelt fôr-skjermbilde. Det kan bare registreres opplysninger i etterkant, og ikke noteres innkjøp underveis. Kursdeltagerne sa klart fra om at dette må forbedres, og gjerne likne det «gamle» In-Gris-programmet. Hauge kunne imidlertid fortelle at det er satt av midler til å forbedre fôrdelen neste år. For de private slakteriene er det ennå ikke laget et system for dataoverføring til In-Gris web. Kursdeltakerne var litt forundret over at dette ikke er prioritert av KLF og slakteriene. Men det jobbes nå med saken, i hvert fall en midlertidig løsning som gjør at data for slakt og kjøp/salg av smågris overføres.

 

Håndterminaler

Flere av deltakerne ønsket seg håndholdte mobiler/PDA’er for inntasting av data ute i besetningen. Disse PDA’ene brukes i stedet for noteringspapir. Det pågår arbeid med Ingris-PDA og det vil forhåpentligvis komme i løpet av 2008. Slakteriene arrangerer jevnlig In-Gris web-kurs rundt i landet, så det er bare å kontakte slakteriet ditt hvis du ønsker å delta på webkurs.