Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Søke opp tidligere registrerte data i In-Gris web

En veldig nyttig funksjon i registreringsbildene i In-gris web er å kunne søke opp tidligere registrerte data (hendelser). Dette gjøres enkelt ved å fylle ut aktuell info i søke- feltene i registreringsbildene.


Søke opp tidligere registrerte data i In-Gris web

En veldig nyttig funksjon i registreringsbildene i In-gris web er å kunne søke opp tidligere registrerte data (hendelser). Dette gjøres enkelt ved å fylle ut aktuell info i søke- feltene i registreringsbildene.

 

Søkemulighetene er helt likt bygget opp i registreringsbildene for innmelding, bedekning, grising og avvenning. Det er altså mulig å søke på puljenummer, dato fra og dato til, eller direkte på et individnr. I eksemplet t.h. vil vi vise alle avvenninger til pulje 1 hittil år. ( 2007).

Da må vi først velge puljenummer, så dato fra 01.01.2007. Trykker vi på søkknappen så kommer avvenninger hittil i 2007 for pulje 1 opp. Merk at en ikke behøver å fylle ut noe i «dato til»-feltet når en vil vise alt fram til dags dato. Er det ønskelig å søke opp i et gitt datointervall, så brukes kun «dato fra» og «dato til». Trykk på kalenderikonet til høyre for feltet og velg ønsket dato. Ønskes det et søk på kun ei purke fylles samme individnummer ut i feltet «individnr. fra» og «individnr. til». Samme prinsipp gjelder i alle registreringsbilder.