Publisert: 18.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris web »tips

Ingris web utvides nå med spesialrapporter med detaljanalyser for enkeltresultater. Analysene for omløp og tomdager er allerede klare for bruk. I spesialrapportene på web’en får du resultatene både i tabeller og diagrammer.


In-Gris web »tips

Ingris web utvides nå med spesialrapporter med detaljanalyser for enkeltresultater. Analysene for omløp og tomdager er allerede klare for bruk. I spesialrapportene på web’en får du resultatene både i tabeller og diagrammer.

 

In-Gris web har fram til nå manglet spesialrapporter for analyse av enkeltnøkkeltall. Flere slike rapporter er under utarbeidelse, og de to første er nå klare til bruk. Detaljerte analyser er nødvendig når det er nøkkeltall på p-rapporten som ikke er så gode som forventet. Det er viktig å kunne analysere enkeltresultater slik at en finner ut hvorfor og når problemene oppstår. Med et godt bilde av utfordringene er det lettere å sette i verk gode og målrettede tiltak.

 

Både tabeller og diagrammer

De nye rapportene presenterer resultatene både i tabeller og diagrammer. Med diagrammer i tillegg til oversiktige tabeller får brukerne et analyseverktøy som raskt gir et visuelt bilde av hvordan situasjonen er. I likhet med styringslistene, som allerede finnes i Ingris web, kan resultatene i rapportene valgfritt vises i PDF-format eller som Excel-ark. Regnearkene kan gjerne brukes videre i egne analyser for spesielt interesserte. Alle styringslister og spesialrapportene i In-Gris finnes under den hvite knappen «Rapporter». Klikk deretter på menypunktet «Rapporter», og velg den rapporten du ønsker fra lista. Perioden du vil analysere angis ved å aktivere kalenderfunksjonen til høyre for hvert datofelt.

 

Omløp

Rapporten «Omløp» forteller oss hvilke purker som har hatt omløp og når disse har oppstått. Vi får oversikt over hvor lenge etter bedekning purkene løper om, slik at det kan avgjøres om det er snakk om regelmessige eller uregelmessige omløp. Rapporten forteller også fordelt på kullnummer hvor stor andel det er av omløp (ombedekninger) og andel omløp inklusive de purkene som er utmeldt med årsak omløp og ikke drektig. Ut fra dette får vi et bilde på om omløpsproblemene skyldes spesielt unge eller eldre purker.

 

Tomdager – fordeling

I analysen «Tomdager – fordeling» listes alle purker med tomdager opp, og det vises hvilken periode av syklusen tomdagene har oppstått. Rapporten gir oss eksempelvis svar på om antall tomdager som framkommer på p-rapporten skyldes at det tar tid før purkene kommer i brunst igjen etter avvenning, eller om de i hovedsak oppstår fordi purkene ikke blir drektige. I oppsummeringen får vi oversikt over hvor stor andel av tomdagene de ulike periodene bidrar med, og hvor mange tomdager det er i gjennomsnitt i de ulike periodene.