Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Størst oppslutning om In-Gris web nordpå


Størst oppslutning om In-Gris web nordpå

 

Det er i skrivende stund totalt 472 svineprodusenter som har konvertert til In-Gris web. Dette utgjør 60 % av alle produsenter som sender sine data til grisekontrollen.

Av avlsbesetningene er det i dag 80 % oppslutning om In-Gris web.

I en sammenstilling av hvor stor andel av norske smågrisprodusenter som sender data til sentralt lager ser en at de tre nordligste fylkene er best på In-Gris web. Hele 87 % av de 53 produsentene som sender data i disse fylkene bruker i dag web. For hele landet bruker nå 44 % av smågrisprodusentene som sender inn data In-Gris web.

Vi har også sammenlignet antall produsenter som har sendt inn data i 2007 med det antall produsenter som har søkt om produksjonstilskudd per 31. juli 2007 i de ulike fylker. Telemark, Østfold og Akershus ligger på topp når det gjelder hvor stor andel av produsenter som søker tilskudd som også sender inn data. Av 237 smågrisprodusenter i disse fylkene er det hele 136 som sender inn data. Dette utgjør 57 % av produsentene.

I andre enden av skalaen når det gjelder produsenter som sender data i andel av de som søker tilskudd finner vi Trøndelagsfylkene. Av 318 som søker tilskudd er det bare 110 produsenter, eller 35 % som sender data. Positivt i disse fylkene er at andelen på web av de som sender inn er 65 %.

 

Registreringsstatistikk over data til sentralt lager

Siden i sommer er det laget dagslogger over hvor mange medlemmer som sender inn data. Trafikken har økt jevnt siden fellesferien, og daglig er det nå over 60 produsenter som sender inn data eller arbeider på In-Gris web. Hver uke er det om lag 220 ulike produsenter som sender inn data eller arbeider på web’n. Produsenter som benytter seg av In-Gris web er inne og gjør noe 3 ganger så ofte som de andre sender inn. Disse tallene er uavhengig av produksjonstype i besetningen. Besetninger med kombinert drift med In-Gris web er i snitt inne hver 12. dag og reine slaktegrisbesetninger på web arbeider på siden hver 4. uke.