Stikkord

Data

Registrer data så snart som mulig

Publisert: 25.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Slutten av 2014 nærmer seg, og det samme gjør årsoppgjøret for Ingris 2014. Selv om fristen er litt senere, er det ingen grunn til å vente. Registrer så snart som mulig.

Satellitter kan registrere innleide purker

Publisert: 01.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Ny Ingris-database åpner muligheten for at satellitter i purkeringene kan få tilgang til opplysninger om purkene de til en hver tid har leid inn fra navet. De kan også gjøre enkelte registreringer på dem. Navet i purkeringen styrer tilgangen for den enkelte satellitt.

De beste i Ingris 2013

Publisert: 04.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Ingris’ årsstatistikk og produksjonsresultatene for de beste besetningene i 2013 er klare. Toppbesetningene har gitt sin tillatelse til at deres resultater presenteres.

Teknisk oppgradering av Ingris

Publisert: 03.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Etter over 20 års drift skal Ingris-databasen moderniseres. Arbeidet har pågått i et år, og blir ferdig nå i sommer. For deg som Ingris web-bruker, vil det ikke være mange synlige endringer.

Når og hvorfor dør spedgrisen?

Publisert: 28.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Er du en av mange som sliter med for høyt spedgristap? I In-Gris programmet kan du kjøre ut analyser som forteller når og hvorfor de fleste grisungene dør.

Sjekklista viser deg om du er a jour

Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er fort gjort å taste feil når produksjonsdata skal registreres. For å fange opp ulogiske og manglende registreringer har In-Gris ei liste som sjekker data i forbindelse med inntasting.