Stikkord

Data

 Elektroniske øremerker for gris er nå en realitet.

Kjersti og Kristian Narum har store forventninger til In-Gris web. De har brukt In-Gris helt siden DOS-løsningen i 1991, via Windows, og nå altså på nett.

Mange oppnådde svært gode produksjonsresultater i Ingris i 2014. Det ble et historisk godt resultat med 31,6 beregna avvente i smågrisproduksjonen. Vinneren hevet resultatet med 1,9 griser sammenliknet med året

Slutten av 2014 nærmer seg, og det samme gjør årsoppgjøret for Ingris 2014. Selv om fristen er litt senere, er det ingen grunn til å vente. Registrer så snart som

Ny Ingris-database åpner muligheten for at satellitter i purkeringene kan få tilgang til opplysninger om purkene de til en hver tid har leid inn fra navet. De kan også gjøre

Ingris’ årsstatistikk og produksjonsresultatene for de beste besetningene i 2013 er klare. Toppbesetningene har gitt sin tillatelse til at deres resultater presenteres.