Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt elektronisk øremerke

 Elektroniske øremerker for gris er nå en realitet.


Nytt elektronisk øremerke

 Elektroniske øremerker for gris er nå en realitet.

Under Agroteknikk 2009 lanserer OS ID et nytt øremerke for elektronisk merking av gris og storfe, Combi E30 HDX (bildet).

Det nye merket har den unike HDX-teknologien med optimalisert signaloverføring og leseavstand, noe som skal gjøre merket særlig godt egnet for automatisk avlesing når store dyr er i bevegelse. Combi E30 HDX gir sikker identifisering og registrering og åpner nye muligheter for effektivisering av ulike driftssituasjoner, som fôring, veiing og melking. I kombinasjon med brukerprogrammer kan dataflyt mellom ulike systemer og aktører bli sikrere og enklere.

Combi E30 HDX er godkjent i henhold til internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og 11785. Det betyr at merket fungerer sammen med håndholdte og stasjonære avlesere som følger standardene.

OS ID er Nord-Europas ledende produktutvikler og produsent av merkesystemer for husdyr. Fra sitt moderne industrianlegg i Os i Østerdalen betjener OS ID husdyrprodusenter over hele Europa.