Publisert: 01.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satellitter kan registrere innleide purker

Ny Ingris-database åpner muligheten for at satellitter i purkeringene kan få tilgang til opplysninger om purkene de til en hver tid har leid inn fra navet. De kan også gjøre enkelte registreringer på dem. Navet i purkeringen styrer tilgangen for den enkelte satellitt.


Satellitter kan registrere innleide purker

Ny Ingris-database åpner muligheten for at satellitter i purkeringene kan få tilgang til opplysninger om purkene de til en hver tid har leid inn fra navet. De kan også gjøre enkelte registreringer på dem. Navet i purkeringen styrer tilgangen for den enkelte satellitt.

Det har lenge vært diskutert blant purkeringene hvorvidt satellitter skal gis tilgang til å registrere produksjonsdata via Ingris eller ikke. Ingris har ikke tidligere hatt mulighet for å skille mellom de som ønsker å gi tilgang, og de som ikke ønsker dette. I forbindelse med en større oppgradering av Ingris har det nå åpnet seg nye muligheter. Det er nå lagt til rette for egenregistrering av produksjonsdata hos purker for satellitter i Ingris dersom nav og satellitt har felles enighet om dette. Tilgang til registrering aktiveres og styres av navet. Navet tildeler purker til satellitt på samme måte som i dag, via skjermbildet “purker satellitt”, og purkene vil “overføres” til satellittens Ingris umiddelbart.

 

Pålogging og registrering

Der tilgangsrettigheter er gitt, logger satellitten seg på Ingris med sitt eget brukernavn og passord. Etter innlogging gis det to valg: a) Logge seg på som satellitt i navet. Navets medlemsnummer vises. b) Logge seg på som seg selv for tilgang til tilvekstdel. Ved å logge seg på som satellitt gis det tilgang til navets Ingris med et utvalg av registreringsbilder og rapporter. Satellitt gis kun mulighet for å registrere data for de purkene de til enhver tid har i sin besetning. Ved søk i de ulike skjermbilder og rapporter vil satellitten kunne se tidligere hendelser tilknyttet disse purkene, men ikke ha mulighet til å endre dem. Registreringen skjer mens purkene er i besetningen og før de leveres tilbake til navet. Tilbakeføring er avvenningsdato. Etter registrering av avvenning vil ikke satellitt ha tilgang til purkene, og alle endringer etter dette må gjøres i navet. Navet vil i perioden purkene befinner seg i satellitten kunne se hendelser registrert og gjøre registreringer på dyret, slik som i dag.

 

Tilgjengelige registreringsbilder og rapporter

 

I første versjon vil disse registreringsbildene og rapportene være tilgjengelige for satellitt. Bestillingsbildet for rapportene er forhåndsutfylt med satellittnummer uten mulighet for endring. Dette for å sikre at det kun er purker tildelt den aktuelle satellitten som vises. // Grising // Grising/ avvenning // Avenning // Kullutjevning // Tap spedgris // Kasting // Purkekort // Purketavle // Grising/avvenningsliste // Fødte og avvente kull // Kullresultater per satellitt // Anmerkning per satellitt // Historikk

Flere muligheter under planlegging

Som skissert over er dette hva som vil være ferdig innen utgangen av året. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer både for nav og satellitter.