Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

–Bruker In-Gris til alle registreringer

Kjersti og Kristian Narum har store forventninger til In-Gris web. De har brukt In-Gris helt siden DOS-løsningen i 1991, via Windows, og nå altså på nett.


–Bruker In-Gris til alle registreringer

Kjersti og Kristian Narum har store forventninger til In-Gris web. De har brukt In-Gris helt siden DOS-løsningen i 1991, via Windows, og nå altså på nett.

 

– Vi bruker In-Gris til alle registreringer i besetningen vår. Alle insemineringer, grisinger, inntasting av individnummer og vekter på hver smågris blir notert. Det er viktig å holde oversikt når en driver tre ukers puljedrift. InGris har vært vårt verktøy for å klare det. Jeg oppdaterer og legger inn data hver uke. Tilbake får vi styringslister som gir oversikt over grisehuset. Da ser vi når purkene skal grise, når vi skal vaksinere, vi får omløpskontroll og så videre. I tillegg er In-Gris også en effektivitetskontroll som forteller oss noe om hvor flinke vi er i forhold til oss sjøl og andre. Vi får viktige nøkkeltall som gjør det enkelt å se om vi gjør de riktige tingene, eller om det er områder hvor vi må forbedre oss, sier Kjersti Narum.

Hun og Kristian håper nå at hele svinenæringa etter hvert vil ta i bruk dette. De driver en avlsbesetning i Stange, Hedmark, med rent landsvin. Kombinertbesetningen har cirka 100 purker. Jorda drives økologisk, og da kommer grisegjødsla godt med.

– Databanken In-Gris er i vår egen og alle andres interesse. Vi er tjent med å registrere utviklingen og holde oversikten, både for oss sjøl og i forhold til det store bildet. Men det er mange behov som skal tilfredsstilles til de som skal videreutvikle In-Grisverktøyet. Vi har smågrisprodusenter, slaktegrisprodusenter, purkeringer og avlsbesetninger. Behova vil variere noe, men jeg gleder meg til å se utviklingen i web-programmet. Svineprodusentene er offensive. Kanskje blir dette et verktøy som lar seg kommersialisere og selge også til andre? undres Kjersti Narum.