Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

In-Gris Web tips

 


In-Gris Web tips

 

Ingris har det siste året utviklet mange nye rapporter og styringslister. Dette har ført til at lista under menypunktet «rapporter » har blitt lang, uoversiktlig og dermed vanskelig å finne frem i.

Det har også kommet tilbakemeldinger fra produsenter og rådgivere som tilsier at behovet for rapporter og styringslister varierer i de ulike besetninger.

En smågrisselgende besetning har for eksempel ikke behov for de samme rapporter og styringslister som en avlsbesetning, purkering nav eller tilvekstdel.

På bakgrunn av dette har vi valgt å vise rapporter og styringslister etter hvilket skjermoppsett de forskjellige besetningene har. Ønskes andre rapporter f.eks i forbindelse med besøk fra rådgiver eller veterinær er det bare å endre skjermoppsettet slik at de rapportene det er behov for blir tilgjengelige.

I dette bildet velger hver enkelt den brukertype som i tillegg til å generere skjermoppsettet i programmet, også utløser hvilke rapporter og styringslister som vises.

I det nåværende menybildet listes både rapporter og styringslister samlet, noe som har bidratt til å gjøre den uoversiktelig.

Derfor er lista nå kategorisert og delt inn på følgende måte med tilhørende rapporter og styringslister som underpunkter.

Styring – Eks: grising og avvenningsliste, vaksineliste og drektighetsliste. Reproduksjon – Eks: grisings %, omløp og tomdager fordeling. Kullresultater – Eks: fødte og avvente kull og kullresultater detaljer. Tilvekst – Det jobbes med å utvikle rapporter og styringslister for tilvekst, og disse vil legges ut fortløpende.

Underpunktene blir synlige ved å peke på de ulike kategoriene. Velg rapport/styringsliste og legg inn utplukkskriteriene.