Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Datainnsending– bruk og betydning av sentralt In-Gris lager

Vil du vite om produksjonen i grisehuset ditt går framover eller ikke? Vil du sammen med andre svineprodusenter bidra til at vi fortsatt kan ha en unik og oppdatert informasjonsbase som plattform for framgang?


Datainnsending– bruk og betydning av sentralt In-Gris lager

Vil du vite om produksjonen i grisehuset ditt går framover eller ikke? Vil du sammen med andre svineprodusenter bidra til at vi fortsatt kan ha en unik og oppdatert informasjonsbase som plattform for framgang?

 

Gjennom en årrekke har norsk svineproduksjon bygd opp et stort og betydningsfullt sentralt datalager. Produksjonsdataene kom først fra purkekontrollen, og har senere blitt sendt fra dataprogrammene In-Gris og Info Gris. Den store datamengden som de fleste svineprodusentene har bidratt med over tid har vært av svært stor betydning for at vi har en effektiv, frisk og konkurransedyktig gris, har dyktige svineprodusenter og et offensivt forsknings- og utviklingsmiljø på svinesiden. For at norsk gris og norske svineprodusenter skal forsete å være i verdenstoppen er vi sammen helt avhengig av et framtidig sentralt datalager med store mengder korrekte data.

 

Hva brukes dataene på sentralt In-Gris lager til?

• Statistikker som viser produksjonsresultater og omfang av norsk svineproduksjon. • Inngår i beregningene av prognoser for produksjon av svinekjøtt som sikrer at slakterier og produsenter får best mulig betalt for kjøttet. • Kvalitetssikring og etterprøving av Norsvins seminprodukter (eks. perioder eller områder med mye omløp). • Data fra avlsbesetningene brukes direkte i avlsarbeidet. • Data fra alle besetninger brukes til etterprøving av avlsarbeidet og til å finne nye fokusområder i avlsarbeidet. • Grunnlag for mange forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) som har som hensikt å komme fram til bedre produkter og produksjonsmåter som sikrer svineprodusenter bedre produksjonsresultater og økonomi på egen gård (Eks: sædholdbarhet, reproduksjon, moreegenskaper og spegristap). Vi kan regne med ca. 2 % effektivitetsøkning per år med bakgrunn i opplysninger og kunnskap om management basert på In-Gris tall. • Offentlige registreringssystemer for sykdomsbehandlinger er nedlagt. Data fra sentralt In-Gris lager er nå den eneste muligheten for registrering og dokumentasjon av helsetilstanden i norske svinebesetninger. • Viktig i Norsvin Internationals markedsføring. Tall fra sentralt In-Gris lager tjener som varedeklarasjon av effektivitet og kvalitet på dyrematerialet vårt.

 

HVORDAN HAR UTVIKLINGEN VÆRT?

Både antall svineprodusenter i landet og antall besetninger bak beregningen på sentralt In-Gris lager i forbindelse med årsoppgjøret er blitt kraftig redusert de siste årene. Trenden ser ut til å være at svineprodusentene følger med på egen produksjon, men ikke ser verdien av å sende data til den sentrale databasen.

 

HVA BØR VI GJØRE?

Databasen som et representativt grunnlag for norsk svineproduksjon, er stor i internasjonal målestokk og vekker dermed oppsikt. For å beholde dette fortrinnet må den uheldige utviklingen snus! Data fra den enkelte Datainnsending – bruk og betydning av sentralt In-Gris lager Vil du vite om produksjonen i grisehuset ditt går framover eller ikke? Vil du sammen med andre svineprodusenter bidra til at vi fortsatt kan ha en unik og oppdatert informasjonsbase som plattform for framgang? produsent offentliggjøres ikke og brukes kun i større statistikker. Er du en av de som ikke sender data til sentralt lager så begynn nå! Har du In-Gris eller Info Gris program kan du sende data til Norsvin selv via internett (www.norsvin.no). Trenger du hjelp til sending eller passord ta kontakt med Norsvin. Vil du ha hjelp til registrering og sending av noterte opplysninger så får du hjelp til dette av slakteriets rådgivere.

 

TIDSFRISTER, GODTGJØRING OG PREMIERING

For at dataene dine skal være med i årsoppgjøret for 2003 må de være sendt til Norsvin via internett innen utgangen av mars 2004. Vi trenger alle produksjonsdata for hele 2003 og vil gjerne ha data nå selv om de kvartalsvise fristene ikke er oppfylt gjennom året. Produsenter som sender slaktegrisdata for hele 2003 i forbindelse med årsoppgjøret får en godtgjørelse på kroner 400. Spesielt i forbindelse med utarbeidelse med prognosene har vi behov for data oftere enn kun årsoppgjøret. Derfor får smågrisprodusenter som sender inn data (inklusive rånenummer og alder sæd ved bedekning/ inseminasjon, og helsedata) hvert kvartal kroner 11 per innrapporterte kull.

 

Fristene for kvartalsvise datainnsending er:

31.03.04 Data fra 4. kvartal 2003 – årsoppgjør 30.06.04 Data fra 1. kvartal 2004 30.09.04 Data fra 2. kvartal 2004 31.12.04 Data fra 3. kvartal 2004 31.03.05 Data fra 4. kvartal 2004 – årsoppgjør

Blant de produsentene som sender inn data i forbindelse med årsoppgjøret for 2003 trekkes det ut 3 stykker som får dekket kongressavgiften for Gris i 2004 som arrangeres i Stavanger 12.-13. november 2004. Så derfor, bidra til framgang for deg selv og andre – send data til sentralt lager!