Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Oversikt over livdyrsalg

Livdyrselgende besetninger har fra tid til annen behov for å skaffe seg oversikt over salg av livpurker. Den nye rapporten «Livdyrsalg» i Ingris viser salg av purker til de forskjellige kundene.


Oversikt over livdyrsalg

Livdyrselgende besetninger har fra tid til annen behov for å skaffe seg oversikt over salg av livpurker. Den nye rapporten «Livdyrsalg» i Ingris viser salg av purker til de forskjellige kundene.

Salg per kunde og purketype

Mange besetninger som selger livpurker har etterspurt en rapport der de raskt får oversikt over hvor mange purker de har solgt i en periode totalt og til de ulike kundene. I den nye rapporten «Livdyrsalg» i Ingris får de som selger purker raskt oppsummering av livdyrsalget totalt fordelt på rekruttpurker/ubedekte, bedekte ungpurker og avlspurker og de ulike kundene. Rapporten lister også opp alle salgene til de ulike kundene på dato og antall av ulike purketyper. I utgangspunktet vises salg til alle kunder, men ønskes rapporten kun kjørt for en enkelt kunde er dette også mulig. Om ønskelig kan også de enkelte individene som er solgt listes opp med dato, kjøper, rase og purkestatus. En forutsetning for at rapporten skal fungere er at kjøper er registrert ved utmelding av purkene.

Valgfrihet ved bestilling

Rapporten er svært fleksibel da du som bruker kan bestille hvilke, periode, kunde og purketype du ønsker salgsoversikt for. I tillegg kan du velge å vise individnummer og detaljer over solgte purker. Hva du ønsker vist i rapporten avgjør du ved markeringer i forbindelse med bestilling av rapporten. Rapporten «Livdyrsalg» finner du under fanen «Rapporter» og «Utmelding». Du må angi perioden de ønsker data for med å registrere fra og til-dato. I utgangspunktet vises salg til alle kunder, men ønsker du kun å vise salget for en enkelt kunde velges denne fra nedtrekksliste i bestillingsbildet. Visning av alle purketyper er standard i rapporten, men ønsker du kun vist en spesiell purketype så fjern markeringene for de du ikke ønsker i bestillingsbildet. Dersom du ønsker å se individnummer og andre detaljer om de enkelte purkene du har solgt så må det markeres ved «Vis individtabell» i bestillingsbildet. Om du kun vil ha med purker av bestemte raser i rapporten så må koder for disse rasene angis ved bestilling.