Publisert: 04.05.2023 Oppdatert: 04.05.2023

Stikkord:

Ingris 2022

Fantastisk framgang og stor variasjon

Ingris-resultatene for 2022 viser god framgang på svært mange områder. Antall beregna avvente per årspurke øker kraftig og spedgris tapet reduseres. For smågris og slaktegris øker tilveksten mye samtidig som fôrforbruket per kilo tilvekst går ned.


Svin nr. 4 – 2023

 

 

Solveig Kongsrud, Norsvin

 

Antall beregna avvente per årspurke,  hoved­nøkkeltallet for purker, øker med 0,6 til 26,5 i gjennomsnitt for alle besetninger (Tabell 1). Effektiviteten hos norske purker har utviklet seg helt fantastisk, og antall beregna avvente per årspurke er nær seks griser høyere nå enn for 10 år siden.  Økningen i antall beregna avvente skyldes både flere avvente griser per kull og flere kull per årspurke.

Det er stor forskjell mellom besetninger med purker. De ti beste besetningene har i gjennomsnitt 35,1 beregna avvente per årspurke. Den beste firedelen har 32,2 og den dårligste tredelen har 24,9. Det er en forskjell på nesten sju beregna avvente per årspurke mellom den beste og den dårligste tredelen i Ingris i 2022.

 

Resten av artikkelen med utfyllende informasjon, figurer og tabeller kan du lese i bladet Fagbladet Svin nr. 4 – 2023. Klikk her for abonnement.