Stikkord

Avl og semin

Vi begynner nå å få en del erfaringer med den nederlandske yorkshirelinja Topigs Z-line. Mange er positive, men vi har også utfordringer som vi nå tar tak i for å

Igjen har Norsvin kåret landets beste griseavlere. Vinnere har flotte resultater, og de bidrar til stor avlsframgang for norsk gris.

På forskningsfronten ser Topigs Norsvin nå på mulighetene for å forbedre slaktegrisegenskapene i renrasene gjennom genomisk seleksjon basert på informasjon fra vår «slaktegris».

Foredlingsbesetningene i Norsvins avlspyramide fikk i fjor en sterk oppfordring om å kullutjevne mindre.

-Min visjon er å gjøre Norge til en grønn lunge for global genetikk, sa Norsvinleder Olav Eik-Nes under avlsbesetningsmøtet på Hamar i november.