Stikkord

Avl og semin

Kontroll med avlen viktig

Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Mange årsmøteutsendinger viste tydelig skepsis til kostnadene ved å flagge hjem yorkshireavlen til Norge. Men så å si alle utsendinger var opptatt av å beholde norsk kontroll over avlsarbeidet. De fleste helte også klart til at alle norske svineprodusenter bør ha tilgang til en felles tredje rase.

Seminpriser pr. 01. mai 2004

Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvins styre ønsker på sikt å tilpasse både prisnivå og prisprofil hva angår de ulike sædtypene i forhold til internasjonalt nivå. Med bakgrunn i dette blir det nå foretatt en prisendring der prisen på brukssæd settes ned med kr 10,- per dose og avlssæden settes opp med kr 50,-.per dose. Den økte prisen på renavlssæd

Tre dager gammel sæd hindrer ikke gode fruktbarhetsresultater

Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Tre dager er ingen alder for de små cellene som bare har et hode og en hale. Det er andre faktorer som overstyrer hvor gode fruktbarhetsresultater man får.

Rekordrask durocframgang

Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Den norske durocen forandrer seg så fort at det nesten er vanskelig å henge med i svingene. Gårsdagens oppfatning gjelder ikke lenger i dag, sier Håvard Tajet i Norsvins avlsavdeling.

– Gå i dialog om tredje rase

Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er ingen ideell situasjon at duroc som tredje rase er forbeholdt kjøttsamvirkets medlemmer, sa Live Høystad til Norsvins årsmøte. Det aller beste hadde vært om alle rasene var tilgjengelige for alle, mente hun.

Nesbuer på topp blant foredlingsbesetningene

Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kari og Thore Eggum, Fenstad, ble vinnere av det første foredlingsbesetningsoppgjøret for duroc. Og Hvam videregående skole ved Arve Sunde, Årnes, vant landsvinets foredlingsoppgjør.