Stikkord

Avl og semin

Flere vil ha drektige purker

Publisert: 18.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Før ville mange ha bedekningsklare purker, men nå vil stadig flere ha drektige purker.

Svineavl blir ikke som før

Publisert: 20.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

28 januar 2014 tok Norsvin i bruk genomisk seleksjon i svineavlen. Det øker sikkerheten i avlsarbeidet, og avlsframgangen vil trolig øke med ca. 10 prosent årlig. Hele måten å tenke svineavl på fornyes.  

Avlsbesetningsmøtet 2013

Publisert: 26.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Flere avvente og bedre tilvekst

Publisert: 26.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Vi kan forvente flere avvente smågriser og større tilvekst seint i slaktegrisperioden. Kanskje vi snart også får en sunnere gris.

Ny purke – mer spesialisert fôring

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Med ny hybridpurke kan smågrisprodusenter forvente ei mer robust purke og flere avvente smågris. Slaktegrisprodusenter vil derimot trolig vil få lavere kjøttprosent.

Her måles nummer 146 903…

Publisert: 06.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

«God jul» står det skrevet med store røde bokstaver over hele ryggen. Hilsen Arild. Dette var unggrismålerens siste hilsen etter å ha målt nøyaktig 146 903 griser gjennom et langt arbeidsliv.