Stikkord

Avl og semin

Harald Bøhnsdalen driver formeringsbesetning, sitter i Norsvin avlsråd og har gjennom flere år vært involvert i den internasjonale virksomheten. Hvordan ser han på brobyggingen mellom internasjonale behov og norske produksjonsforhold?

Rotasjonskrysning passer for den som er interessert i avl, har plass, og vil beholde verdiskapningen.

– Purkelevering skjer som regel på fergekaia, forteller Jørgensen.

Før ville mange ha bedekningsklare purker, men nå vil stadig flere ha drektige purker.

28 januar 2014 tok Norsvin i bruk genomisk seleksjon i svineavlen. Det øker sikkerheten i avlsarbeidet, og avlsframgangen vil trolig øke med ca. 10 prosent årlig. Hele måten å tenke svineavl på fornyes.