Stikkord

Avl og semin

Avlsbesetningsmøtet 2013

Publisert: 26.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Flere avvente og bedre tilvekst

Publisert: 26.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Vi kan forvente flere avvente smågriser og større tilvekst seint i slaktegrisperioden. Kanskje vi snart også får en sunnere gris.

Ny purke – mer spesialisert fôring

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Med ny hybridpurke kan smågrisprodusenter forvente ei mer robust purke og flere avvente smågris. Slaktegrisprodusenter vil derimot trolig vil få lavere kjøttprosent.

Her måles nummer 146 903…

Publisert: 06.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

«God jul» står det skrevet med store røde bokstaver over hele ryggen. Hilsen Arild. Dette var unggrismålerens siste hilsen etter å ha målt nøyaktig 146 903 griser gjennom et langt arbeidsliv.

– Sats 50-100 millioner på norsk svineavl internasjonalt

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin står ved et veiskille, mener organisasjonens avlssjef. Hvis Norsvin lykkes i å få samling om en langsiktig internasjonal strategi, så må det satses. For eksempel må det vurderes å bygge opp igjen norsk yorkshireavl.

Mye internsemin kan få store konsekvenser

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Noen få, større besetninger her i landet har i lengre tid drevet med internsemin. Interessen for dette har økt etter at Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) arrangerte kurs i dette i Rogaland i januar.