Stikkord

Avl og semin

Ny purke – mer spesialisert fôring

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Med ny hybridpurke kan smågrisprodusenter forvente ei mer robust purke og flere avvente smågris. Slaktegrisprodusenter vil derimot trolig vil få lavere kjøttprosent.

Her måles nummer 146 903…

Publisert: 06.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

«God jul» står det skrevet med store røde bokstaver over hele ryggen. Hilsen Arild. Dette var unggrismålerens siste hilsen etter å ha målt nøyaktig 146 903 griser gjennom et langt arbeidsliv.

– Sats 50-100 millioner på norsk svineavl internasjonalt

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin står ved et veiskille, mener organisasjonens avlssjef. Hvis Norsvin lykkes i å få samling om en langsiktig internasjonal strategi, så må det satses. For eksempel må det vurderes å bygge opp igjen norsk yorkshireavl.

Mye internsemin kan få store konsekvenser

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Noen få, større besetninger her i landet har i lengre tid drevet med internsemin. Interessen for dette har økt etter at Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) arrangerte kurs i dette i Rogaland i januar.

Private slakterier lukter på hampshire

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) har undertegnet en intensjonsavtale om samarbeid med Swedish Meats’ avlsselskap Quality Genetics (QG). Norske privatslakterier viser stor interesse for svensk hampshire som potensiell farrase.

Godt eksteriør krever riktig bruk av Norsvins produkter

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er stor variasjon mellom besetninger på eksteriør og holdbarhet på purkene. Resultatet i den enkelte besetning avhenger av kvalitet på det som kommer inn og på rekrutteringsstrategi.