Stikkord

Avl og semin

-Min visjon er å gjøre Norge til en grønn lunge for global genetikk, sa Norsvinleder Olav Eik-Nes under avlsbesetningsmøtet på Hamar i november.

Genomisk seleksjon har snart vært i bruk i et år i Norsvin.

Salget av hampshiresæd øker merkbart. Ved utgangen av uke 17 i år var det solgt 13127 doser hampshiresæd. Dette er en økning på 25 prosent sammenliknet med samme tid i

Et nytt forsøk som Norsvin gjennomfører nå i 2014 i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling, vil gi viktige data på det nye dyrematerialet.

Yorkshire bidrar med 25 prosent av genene i den norske slaktegrisen, og Norsvin står nå midt i overgangen til Z-linje yorkshire, som benyttes på morsiden i det norske krysningsopplegget.