Publisert: 25.11.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norges beste griseavlere

Igjen har Norsvin kåret landets beste griseavlere. Vinnere har flotte resultater, og de bidrar til stor avlsframgang for norsk gris.


Norges beste griseavlere

Igjen har Norsvin kåret landets beste griseavlere. Vinnere har flotte resultater, og de bidrar til stor avlsframgang for norsk gris.

Prisutdelingene fant som vanlig sted under Norsvins årlige avlsbesetningsmøte i Hamar i november.

 

Beste landsvinbesetning

Besetningen til Tonje og Jan Botilsrud, Kirkenær, Hedmark, utmerket seg når det gjelder Norsvin Landsvin. De ble best av til sammen 28 foredlingsbesetninger med landsvin. Botilsrud kunne dessuten feire 25 års jubileum som foredlingsbesetningseiere. Landsvinet bidrar med 25 prosent av genene i slaktegrisen i det vanligste krysningsopplegget i norsk svineproduksjon. På andreplass i den samme kategorien endte besetningen til Raymond Himberg og Nils Henry Haugen, Vestfold, imens Hvam videregående skole i Akershus endte på tredjeplass i årets oppgjør.

 

Beste durocbesetning

For besetningene med duroc er det Torgeir og Bodil Davidsen, Revetal, Vestfold, som utmerker seg, og troner øverst på årets rangering.

De overtok besetningen i 2013, og har klatret rett til topps med sine gode resultater. Durocrasen eies av Nortura, og er farrasen i Norturas krysningsopplegg på gris med et 50 prosent innslag i slaktegrisen. Til sammen er det åtte avlsbesetninger med duroc i Norge. Andre- og tredjeplassen besittes av besetningene til henholdsvis Ole og Christina Eggum, Akershus, og Vidar Bergsholm, Vestfold.

Beste formeringsbesetning

For femte året på rad havnet prisen for beste formeringsbesetning til Fenes utenfor Bodø. Besetningen eies av Arnt og Svein Åsbakk med respektive familier, som jobber tett og godt sammen om den daglige drifta. Det var 56 formeringsbesetningher som ble rangert i år. Åsbakk oppnådde imponerende 30,4 beregnede avvente i produksjonen sin ved dette oppgjørsåret. Andreplassen i formeringsbesetningsoppgjøret besittes av Arne J. Sesseng, Sør-Trøndelag, med Johannes Silde, Hordaland, på en god tredjeplass. Formeringsbesetningene produserer krysningspurker (LZ), mødrene til den norske slaktegrisen.

Beste avlsråner

Norsvin kårer årets beste avlsråner i to kategorier: beste landsvinråne og beste durocråne. Begge årets vinnere er trøndere; født i avlsbesetninger i Trøndelag. Prisen for beste landsvinråne gikk til rånen Kavaler. Kavaler ble født 9. juni 2011 i besetningen til Even, Aud Jorun og Lorents Landrø, Skaun i Sør-Trøndelag. Kavaler ble far til 268 kull, og døtrene har fått til sammen 265 kull, med i gjennomsnitt 11,21 avvente per kull. Dette er vesentlig høyere enn gjennomsnittet for landsvinpurker, og spedgrisdødeligheten har også vært lavere enn gjennomsnittet. Slik bidrar Kavaler stort til forbedring av moregenskapene i landsvinpopulasjonen. Prisen for beste durocråne gikk til rånen Olm. Han ble født 6. februar 2012 hos Grete og Joar Rekkebo, på Frosta i Nord-Trøndelag. Olm presterte svært godt i Norsvins rånetest, og både rånen og dens slektninger har prestert godt både på produksjons- og slaktekvalitetsegenskaper. Dermed ender rånen opp med en svært god poengsum for avlskvalitet, heter det i begrunnelsen for rånestatuetten.