Stikkord

Avl og semin

Norsvins avlsmål for gris har hele tida vært i endring, men det har gått 15 år siden forandringen har vært så gjennomgripende som i vår. Det er bare et tidsspørsmål

Arbeidene med bygging av den nye råneteststasjonen på Bjørke i Vang, Hamar kommune, er nå godt i gang.

– Vi ser flere av dine hjertebarn her. Men hvis du skal prioritere, hvilket av dem tror du vil bli stående som viktigst i historisk perspektiv?

Fra sæd til seed. Olav Eik-Nes er godt i gang med nye utfordringer i Felleskjøpets datterselskap Norgro. Her summerer han opp de fem viktigste milepælene i hans 26 år lange

Terje Håheim driver en foredlingsbesetning med landsvin. Hvert år rangeres foredlingog formeringsbesetningene opp mot hverandre av Norsvin. I 2006 rykket Håheims besetning seks plasser opp til en tredjeplass.

Ny teknologi fra Ovasort kan gjøre det mulig å produsere kjønnssortert sæd i stor skala fra mange dyrearter mer kostnadseffektivt enn før. Norsvin er med, og får tilgang til teknologien