Stikkord

Avl og semin

De første Norsvin Z-rånene har nå ankommet seminstasjonen. Onsdag 16. januar startet Norsvin sædproduksjon med Z-råner. Denne rasen skal bli framtidas far til hybridpurkene i Norge.

Rasen hampshire velges i stadig flere norske binger. Fjoråret gav god vekst i dosesalget mens rånesalget ble lavere enn forventet.

Av egen erfaring fra utlandet og delvis også i Norge har undertegnede sagt at 8 av 10 som velger egenrekruttering taper penger på sikt.

Av egen erfaring fra utlandet og delvis også i Norge har undertegnede sagt at 8 av 10 som velger egenrekruttering taper penger på sikt.

1. januar 2008 økte Norsvin seminprisen med 10 kroner per dose. Seminprisen utgjør en liten andel av de totale kostnadene for svinebonden, men kostnadsøkningen er like fullt en reell utgift.

– Dette blir spennende. Det er ingen andre avlsselskap i verden som bruker datatomografen i kommersielt avlsarbeid slik vi nå kommer til å gjøre, sier avlssjef Eli A. Bryhni i