Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nye Bjørke i bevegelse

Arbeidene med bygging av den nye råneteststasjonen på Bjørke i Vang, Hamar kommune, er nå godt i gang.


Nye Bjørke i bevegelse

Arbeidene med bygging av den nye råneteststasjonen på Bjørke i Vang, Hamar kommune, er nå godt i gang.

 

Grunnentreprenøren Brødrene Syversen begynte arbeidene på tomta 24. juli. Rørene for vakumutgjødsling legges i uke 33, og deretter begynner støpearbeidene for gjødselkanaler og ringmur. Matjorda tas vare på og blir brukt av Graminor. Målet er å ha bygget ferdig i mars 2008. Nybygget blir på 2700 kvadratmeter.

Parallelt med byggeprosessen driver Norsvin utprøving av midler for beroligelse / bedøvelse i forbindelse med datatomografering. Utfordringen er å finne et effektivt middel som ikke gir problemer i forhold til tillatt slaktetidspunkt etter at stoffet er brukt. Videre er det en utfordring å finne en god transportløsning på dyra fra venterommet og inn til tomografen. Det skal årlig tomograferes 3500 råner som veier 100 kg, så dette arbeidet må flyte godt.