Stikkord

Avl og semin

Kjøttprosent har gått opp. LD Plussæd er lønnsomt, men det er ikke bare pluss, mener slaktegrisprodusent August Oppegaard i Nes.

Raumartoppen purkering i Akershus så dagens lys for to år siden. Den er allerede på topp blant purkeringenes interne rangering. Dette er også første purkering (og foreløpig eneste) som bruker

Satellitt og slaktegrisprodusent Ole Kr. Thesen mener å ha fått et løft som svinebonde med LD Pluss.

Bakgrunnen for studien var et ønske fra Norsvin om å analysere de registreringer av fødselsvekt som ble igangsatt i 2001 i fem foredlingsbesetninger på landsvin.

To av foredragsholderne på Gris i 2007 var kritiske til superpurka. Økte krav til produksjon har gitt flere fikserte purker, flere tynne purker, og flere grisunger fôres fram på annen

Årets avlsbesetningsmøte i Trondheim ble holdt dagen for Gris 2007, og ble blant annet preget av at Norsvins avlsarbeid har fått ny ledelse siden sist.