Publisert: 29.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avlssjefen kikker seg over skulderen

Fra sæd til seed. Olav Eik-Nes er godt i gang med nye utfordringer i Felleskjøpets datterselskap Norgro. Her summerer han opp de fem viktigste milepælene i hans 26 år lange avlsarbeid for Norsvin, slik han ser det.


Avlssjefen kikker seg over skulderen

Fra sæd til seed. Olav Eik-Nes er godt i gang med nye utfordringer i Felleskjøpets datterselskap Norgro. Her summerer han opp de fem viktigste milepælene i hans 26 år lange avlsarbeid for Norsvin, slik han ser det.

 

1988:

Gjennomføre etableringen av duroc som den første tredjerasen i norsk svineavl.

 

1990-93:

Full omlegging av Norsvins avlsarbeid. Metodene endres, avlstiltakene andres, og det etableres en helt ny avlsdatabank. I denne perioden la Olav Eik-Nes ned sin gamle arbeidsplass, helsøskentesten på Særheim.

– Dette var en utrolig krevende periode av mitt liv, hvor jeg fikk en veldig bratt læringskurve. Jeg pådro meg magesår, men det har gått bra senere. Etter mitt syn er det som ble gjort i denne perioden grunnlaget for den suksessen for Norsvin senere opplevde på 90-tallet og framover til i dag. Her ble det strategiske grunnlaget lagt for vår spisskompetanse i forsknings- og utviklingsarbeid. Vi hadde ikke greid denne jobben uten god tilgang til ressurssterke og kompetente medarbeidere, sier Olav Eik-Nes.

 

1995:

Den første samarbeidsavtalen med svenske Avelspoolen ble inngått. – Jeg opplever dette som den egentlige starten på Norsvins langsiktige eksportvirksomhet, sjøl om vi flere år tidligere hadde begynt med livdyreksport Fra sæd til seed. Olav Eik-Nes er godt i gang med nye utfordringer i Felleskjøpets datterselskap Norgro. Her summerer han opp de fem viktigste milepælene i hans 26 år lange avlsarbeid for Norsvin, slik han ser det. Avlssjefen kikker seg over skulderen til asiatiske land. Gjennom denne samarbeidsavtalen kjøpte de private slakteriene i Sverige vårt avlsmateriale, teknologi og kompetanse. Avelspoolen la ned sitt eget avlsarbeid. Den produktporteføljen som vi satser på i dagens internasjonale eksportvirksomhet er den samme som vi utviklet den gang, sier han.

 

2000:

Avlssjefen tar initiativet til etableringen av Geninova AS.

– Gjennom å etablere et større miljø for forskning og utvikling kunne vi styrke vår posisjon på dette området. Dette var jo et blå-grønt samarbeid (fisk-husdyr), som vi i ettertid har sett utvikle seg også på andre områder, sier Eik-Nes.

 

2004:

Etablering av Biobanken AS.