Stikkord

Avl og semin

Norsvin har forandret seg mye som organisasjon på 10 år. I dag opererer selskapet i et marked med hard konkurranse, og det er lite som skiller.  

GenVik® er navnet på et annet verktøy til bruk i praktisk avlsarbeid og utvalg av de beste avlsdyr i storfeholdet ved hjelp av genomisk seleksjon.

Endelig kan purkene få det lille ekstra. Et nytt toppdressingprodukt som kommer i markedet i starten av september, er framstilt for å løse problemene til mange purker som trenger litt