Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Toppdressing gir purkene det lille ekstra

Endelig kan purkene få det lille ekstra. Et nytt toppdressingprodukt som kommer i markedet i starten av september, er framstilt for å løse problemene til mange purker som trenger litt ekstra næring.


Toppdressing gir purkene det lille ekstra

Endelig kan purkene få det lille ekstra. Et nytt toppdressingprodukt som kommer i markedet i starten av september, er framstilt for å løse problemene til mange purker som trenger litt ekstra næring.

Produktet, som heter Format Die Toppdressing, er testet ut i en rekke besetninger, og tilbakemeldingene har vært svært gode. Det stilles stadig større krav til purkene. De skal produsere flere smågriser med høge avvenningsvekter, og purkene skal selv ha god fruktbarhet og holdbarhet. Samtidig er det blitt vanskeligere å holde purkene i rett hold på grunn av at avlsarbeidet i stor grad er innrettet på å få en slaktegris med mindre fett og raskere tilvekst.

Optimal fôring

Det er antall avvente smågriser per årspurke som er avgjørende for lønnsomheten i smågrisproduksjonen. Her er det mange faktorer som har betydning, og en av de viktigste er fôring av purka. Næringsbehovet hos purker varierer mye avhengig av alder og stadium i produksjonen. Derfor må fôringa legges opp slik at næringstilførselen er optimal hele tiden.

Krevende dieperiode

Superpurka 2010 skal produsere 150 kg smågris per kull ved avvenning. Utviklinga går i den retning at kullene blir større og fødselsvektene lavere. For hvert kull skal Superpurka 2010 produsere nok melk til 130 kg smågristilvekst. Det vil si at den skal ha en melkeproduksjon på 550 liter totalt. Skal den produsere dette basert på energi fra fôret, må den ha et fôropptak på ca 12 FEn per dag i gjennomsnitt! Slike mengder fôropptak ligger nært opp til purkas maksimale appetitt. Mange purker har helt klart problemer med å ta opp slike energimengder, og betydelig holdtap med negative følger er ikke til å unngå.

Uheldig med magre purker

Konsekvensene av underdekning på energi og næringsstoffer i diegivningsperioden er at purka «melker av holdet» og taper vekt fram mot avvenning. Dette er en belastning for purka, og det kan i verste fall føre til økt antall tomdager, omløp, og redusert holdbarhet. Magre purker vil i tillegg være mer utsatt for bogsår som er svært uheldig med hensyn til dyrevelferd og purkas holdbarhet. Videre vil melkeproduksjonen bli nedsatt med redusert smågristilvekst og dermed lave avvenningsvekter som resultat. Format Die Toppdressing kan være problemløseren til mange purker i liknende situasjoner.

Nytt toppfôr til purker

Vi snakker her om et toppfôr til purker. Blandingen er beregnet brukt i tilfeller hvor purkene har lavt fôropptak, matleie purker, førstekullspurker som fortsatt er i vekst eller purker som har godt av litt ekstra næring. I motsetning til Format Kvikk som ofte brukes i slike tilfeller, har Format Die Toppdressing balansert næringsinnhold beregnet til purker.

Vitamin E og viktige fiskefettsyrer

Vitamin E er kjent som fruktbarhetsvitaminet, og har ellers en gunstig effekt på immunforsvaret og helse generelt. Det samme gjelder de viktige omega-3 fettsyrene DHA og EPA som fiskeprodukter er rike på. Format Die Toppdressing har ekstra høyt innhold av vitamin E og disse fettsyrene. Det gir positiv effekt på purkas helse og reproduksjon.

Svært god smakelighet

Smakelighet er svært viktig for å få purka til å spise det lille ekstra i krevende situasjoner. Toppdressingfôret inneholder i tillegg et smakelig aromastoff som skal gi purkene god matlyst.

1 kilo per purke

Det nye fôret gis fra første uke etter grising til purker som ikke klarer høgt nok opptak av det ordinære diefôret. Det er viktig at tilgangen av Format Die Toppdressing starter før purka mister appetitten for mye og har kommet i negativ energibalanse, for da er det vanskeligere å få opp appetitten igjen. Anbefalingen er å gi cirka én kilo per dag til purker som trenger ekstra tilskudd. Denne mengden tilsvarer to kilo vanlig diefôr.

Toppdressing som «flushing»

Høy fôrstyrke før forventet brunst vil føre til økt konsentrasjon av hormonet insulin. Dermed vil det oppnås et større antall løsnede egg som igjen gir gode muligheter for store kull. Det nye purkefôret passer også som en form for «flushing» etter avvenning og fram til ny brunst.

Testet ute i besetninger

I løpet av våren har toppdressingfôret blitt testet ut i en rekke besetninger med svært gode tilbakemeldinger. Erfaringene ute i felt viser at purkene har veldig god appetitt på den nye blandingen. Purker som har begynt å bli matleie har beholdt fôropptaket når de har fått toppdressingen i tillegg til det vanlige diefôret. Purker som har hatt mange griseunger, har fått den nye blandingen som dessert for å få i dem litt ekstra fôrenheter i løpet av døgnet da ytelsen er på topp. Dette har gitt store og robuste smågriser. Noen har sogar uttalt at appetitten nesten har vært for god.