Publisert: 19.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Venter 50 % avlsframgang med genomisk seleksjon

GenVik® er navnet på et annet verktøy til bruk i praktisk avlsarbeid og utvalg av de beste avlsdyr i storfeholdet ved hjelp av genomisk seleksjon.


Venter 50 % avlsframgang med genomisk seleksjon

GenVik® er navnet på et annet verktøy til bruk i praktisk avlsarbeid og utvalg av de beste avlsdyr i storfeholdet ved hjelp av genomisk seleksjon.

Også dette er en tre stjerners nyhet som vil bli presentert av Viking Genetics på Agromek nå i november. Metoden gjør det mulig via blod- eller vevsprøver å bestemme et dyrs avlsmessige nivå når dyret fødes. Dermed kan unge okser og kviger velges ut til avl med langt større sikkerhet enn tidligere. De beste unge oksene kan dermed tas i bruk før den tradisjonelle avprøvningen som varer i tre-fire år. Det forventes å gi en avlsmessig framgang på minst 50 prosent. Samtidig blir det mulig å finne markører for sunne og robuste melkekuer. Metoden forbedrer særlig sikkerheten for egenskaper med lav arvbarhet så som jurhelse og fruktbarhet. I de nordiske landene får metoden særlig betydning, fordi vi har tradisjon for å registrere og bruke data om jurhelse og fruktbarhet i besetningene. Disse sunnhetsdata brukes sammen med markørene.

Metoden har også betydning for alle øvrige egenskaper i samleindeksen så som ytelse, kalveevne og resistens mot mastitt. Den nye metoden kan også motvirke innavl. På lengre sikt ser en for seg at det blir mulig å trekke inn nye egenskaper som fôropptak i vurdering av dyrenes avlsverdi.

Metoden er utviklet av Viking Genetics i samarbeid med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet. Det satses nå sterkt på å bruke og utvikle den nye metoden i Skandinavia. Det skjer i nært samarbeid mellom forskere i DJF og avlseksperter i Viking Genetics samt andre organisasjoner for storfehold og storfeavl i Danmark, Sverige og Finland. Grunnlaget er her, som for CRV, det arbeidet som det multinasjonale firmaet Illuminia har gjort sammen med organisasjoner i USA og Canada ved å utvikle et nytt markørsett med 60 000 DNA-markører til bruk i internasjonal storfeavl.