Stikkord

Avl og semin

Nordic Genetics og Norsvin er avlsorganisasjoner med et felles produkt for svineprodusenter; Nordic Genetics yorkshire x Norsvin landsvin = den beste hybrid i verden.  

“Døden er en prosess og ikke en hendelse”, heter det i biologien. Med dette mener man at de biokjemiske prosesser ikke stopper opp umiddelbart. 

Norske griser blir stadig magrere. For 50 år siden hadde de i gjennomsnitt 14 kilo mer fett på kroppen enn i dag. Og slankekuren fortsetter.

Ved Horsens øst på Jylland finner du verdens mest moderne svineslakteri. Anlegget har også nettopp fått miljøpris. Her blir avfall til biodiesel og fett fra grisen varmer opp fabrikken. 

inSire® er varemerket for okser som er selektert ved hjelp av genmarkører i den internasjonale storfeorganisasjonen CRV B.V., tidligere HG. Denne tre stjerners nyheten blir presentert på Agromek i november.