Publisert: 19.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Genmarkører er tatt i bruk av avlsorganisasjon CRV

inSire® er varemerket for okser som er selektert ved hjelp av genmarkører i den internasjonale storfeorganisasjonen CRV B.V., tidligere HG. Denne tre stjerners nyheten blir presentert på Agromek i november.


Genmarkører er tatt i bruk av avlsorganisasjon CRV

inSire® er varemerket for okser som er selektert ved hjelp av genmarkører i den internasjonale storfeorganisasjonen CRV B.V., tidligere HG. Denne tre stjerners nyheten blir presentert på Agromek i november.

Hensikten med den nye metoden er å få økt sikkerhet og raskere avlsframgang for avlsegenskaper, særlig de som har lav arvbarhet. For disse egenskapene kan avlsframgangen økes med 30 – 50 prosent, avhengig av avlsprogrammet, heter det i en pressemelding fra HG Danmark.

Selskapet mener selv at dette representerer en ny æra i storfeavlen. CRV screener årlig over 1500 okser verden over. Av disse vil 300 bli testet til å inngå i avlsarbeidet som inSire® tyre.

Oksemødrene vil likedan bli screenet for genmarkørinformasjoner slik at de beste kuene kan velges til intensiv avl. Alle ungokser av Holstein og Jersey i CRVs avlsprogram har fra september 2008 vært utvalgt på grunnlag av genmarkører. Selskapet begynte å arbeide med den nye teknologien i avlsprogrammene sine i Europa, New Zealand og Brasil i 2007, og fra juni i sommer introdusert metoden i New Zealand på kommersiell basis. Den nye teknologien er utviklet i samarbeid mellom CRV Holding B.V. i Arnhem, Holland, og universitetet i Liége, Belgia. Metoden er basert på at det multinasjonale firmaet Illuminia sammen med organisasjoner i USA og Canada har utviklet et nytt markørsett med 60 000 DNA-markører til bruk i internasjonal storfeavl.