Stikkord

Avl og semin

Globaliseringen av verdens husdyrmarked truer det genetiske mangfoldet blant husdyra. Hver femte husdyrrase står i fare for å forsvinne.

Kan datatomograf måle kjøttkvalitet på levende gris? Dette undersøkes i et prosjekt som nå gjennomføres ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved UMB på Ås.

Får vi et avlsmål i 2009 som også inkluderer fettkvalitet?

– Det er veldig spennende av en avlsorganisasjon å ha så høyt ambisjonsnivå. Hittil har tomografen bare vært brukt sporadisk i avlssammenheng. Norsvins systematiske og kommersialisert tomografsatsing vil imidlertid kreve

Tor Suleng og Inger Kristin Grasbakken Suleng fra Sør- Fron har foredlingsbesetning med duroc. I 2006 gikk de til topps i foredlingsbesetningsoppgjøret for duroc, og la lista for videre drift