Publisert: 17.02.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Drektige y-purker i mai

Slik blir framdrifta når det gjelder innfasing av Topigs yorkshiregenetikk i norske besetninger;


Drektige y-purker i mai

Slik blir framdrifta når det gjelder innfasing av Topigs yorkshiregenetikk i norske besetninger;

 

– 20 drektige y-purker kommer til karantene 1 i begynnelsen av mai.

– Disse purkene griser i begynnelsen av juni. Vel 200 rene yorkshiregriser blir tidlig avvent, og flyttes til karantene 2.

– I karentene 2 står de i cirka et halvt år før de kan tas ut.

– Underveis er det omfattende testing i karantenene.

– Etter karentene 2 går 60-70 rene Topigsyorkshire til Kjell Gunnar Gravningen, Skollenborg, Buskerud. Etter hvert bedekkes disse med importert sæd fra Nederland.

– Etter seks måneder går det råner inn i Norsvins seminstasjon.

– Gravningen skal produsere yorkshireråner til Norsvins seminstasjon. I framtida skal de i to karentener før de settes inn i semintjeneste.

– Det legges opp et betydelig forsvarsverk for å fange opp eventuelle sykdommer fra Nederland eller Norge.

– Topigssæd blir tilgjengelig for norske produsenter fra nyttår 2013.

– Først i 2014 blir det et rikelig utvalg av Topigssæd fra Norsvins egne råner.