Stikkord

Avl og semin

Tradisjonelt har vektlegging av avlsmålet for landsvin vært rettet mot slaktegrisegenskaper.

I utviklingen av slaktegrisen i perioden 2005-2020 vil en øke vektleggingen på tilvekst, fôrutnytting, slaktekvalitet og produktkvalitet (kjøttkvalitet og fettkvalitet).

– Norsvin har en stor og god avlsavdeling. Jeg får nye oppgaver med å lede den, en oppgave som jeg gleder meg til. Men jeg gruer meg litt også, sier

Det er to nye forskningsprosjekter på gang innen moregenskaper og robusthet.  

En gris som tåler mer var i fokus på Norsvins årlige møte for avlsbesetninger. Dette skal bidra til å gjøre Norsvin ledende i nasjonal og internasjonal avl.