Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

The Double for fjorårsvinnerne i foredlingsbesetningsoppgjøret

Fjorårets avlsvinnere for landsvin- og durocbesetninger gjentok bedriften i år. Og begge foredlingsbesetningene hører hjemme i Nes kommune på Romerike i Akershus. Det gjør årets oppgjør litt spesielt.


The Double for fjorårsvinnerne i foredlingsbesetningsoppgjøret

Fjorårets avlsvinnere for landsvin- og durocbesetninger gjentok bedriften i år. Og begge foredlingsbesetningene hører hjemme i Nes kommune på Romerike i Akershus. Det gjør årets oppgjør litt spesielt.

 

Kari og Thore Eggum, Fenstad, ble årets vinner av foredlingsbesetningsoppgjøret for duroc, og Hvam videregående skole, Årnes, vant foredlingsbesetningsoppgjøret for landsvin. Norsvin benytter anledningen til å gratulere. Begge disse to besetningene kommer fra Nes kommune på Romerike i Akershus fylke, og begge besetningene ble topprangert også i fjor.

På de neste plassene hos landsvin ble Jan Aarskog, Brumunddal, en sterk nummer to og Jan og Tonje Botilsrud, Kirkenær ble nummer tre. Begge besetningene hører hjemme i Hedmark.

Hos duroc ble Nord-Trøndelagsbesetningene til Liv og Sigmund Laugsand, Ytterøy, nummer to og Grete og Joar Rekkebo, Frosta, nummer tre.

 

GAMLE AVLSTRAVERE

Årets vinnere tilhører veteranene i norsk svineavl i hver sin rase. Hvam har vært foredlingsbesetning for landsvinrasen siden starten i 1963. Eggum som først drev med landsvin, har vært foredlingsbesetning for durocrasen siden 1993. Begge besetningene har over tid vært høyt oppe på rangeringene som er gjort mellom foredlingsbesetningene, og det ble altså tangering av fjorårets resultat for oppgjørsåret 2004. Elementer som høy avlsverdi på aktive purker, stor andel førstekullspurker, riktig rånebruk og sterke testresultater kjennetegner både Hvam og Eggum.

Foredlingsbesetningene er flaggskip i den økende internasjonale aktiviteten som blir stadig viktigere i tida framover. Dette stiller langt større krav til Norsvin og svineprodusentene. Norsvins strategi er å utvikle rollen som et ledende nasjonalt og internasjonalt avls- og seminselskap. Foredlingsbesetningene er gode ambassadører i denne prosessen ved å holde høy avlskvalitet, forskriftsmessig smittebeskyttelse, og gode produksjonsresultater. Når Norsvin og Norsvin International besøkes av kunder som skal overbevises om at norsk landsvin og duroc er i verdensklassen, er det viktig at foredlingsbesetningene fremstår som gode markedsførere av norsk gris.

 

TI RÅD TIL BEDRE PRESTASJONER I FOREDLINGSBESETNINGER:

• Høy andel førstekullspurker vil øke avlsverdien på aktive avlspurker og medføre flere kull inn til test

• Bruk nye råner på tappelista. Sørg også for at de aktive purkene er etter flest mulig råner. Purker med flere enn to kull vil oftest bli avvist til test

• Sørg for at alle testdyr er av god kvalitet. Husk at dere bør levere to kastrater fra et kull til søskentest. Flere purker kan da unggrismåles i din besetning

• Sjekk fôrkvalitet dersom du ikke er fornøyd med tilvekst og utvikling av dyrene. Sjekk hvordan alder v/100 kg ligger an etter unggrismåling

• Prøv å få brukt alle rånene på tappelista. Sjekk hvor mye hver aktive eliteråne er brukt på Avlsweb • Stor spredning på fedre til aktive purker vil minske sjansen for innavl og øke inntak av kull til test

• Et høyt antall avvente vil øke antall test- og seleksjonskandidater. Purker med høy inngrisningsalder vil lettere få kull avvist til stasjonstest

• Et høyt grisingsintervall vil være negativt for ditt eget driftsresultat. Søk råd hvis du har problemer med brunst, omløp og tap i spegris-/smågrisperioden

• Send inn oppdaterte data regelmessig. Kull som det mangler opplysninger på, blir ikke selektert til test

• Rådfør deg med en foredlingsbesetning som lykkes på de områdene hvor du selv har forbedringspotensiale.

 

Nedenfor er de ti best rangerte landsvin foredlingsbesetningene for oppgjørsåret 2004:

Plass

Navn

Fylke

Sum

1

Hvam videregående skole

Akershus

89,3

2

Jan Aarskog

Hedmark

82,3

3

Jan og Tonje Botilsrud

Hedmark

75,9

4

Jon Kåre og Torill Nesdal

Sogn og Fjordane

72,7

5

A.K. Syverstad og E. Hjørnegård

Østfold

72,2

6

Bodil og John Langmo

Sør-Trøndelag

72,0

7

Rigmor Bø Austrått

Rogaland

63,5

8

Inge Berit og Per Hansen

Akershus

61,6

9

Aud Jorun og Lorents Landrø

Sør-Trøndelag

60,2

10

Lars Johan Kalager

Vestfold

58,9

Nedenfor er de fem best rangerte duroc foredlingsbesetningene for oppgjørsåret 2004:

Plass

Navn

Fylke

Sum

1

Kari og Thore Eggum

Akershus

81,8

2

Liv og Sigmund Laugsand

Nord-Trøndelag

64,7

3

Grete og Joar Rekkebo

Nord-Trøndelag

52,4

4

Johnny Hjelmtvedt

Vestfold

51,1

5

Tor Henrik Jule

Nord-Trøndelag

49,2