Publisert: 19.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Finner løsning for hampshire-import

– Vi har en god dialog i saken, og det er vilje fra alle parter til å finne trygge og gode løsninger for å ta hampshiregrisen inn som farrase til Norge, sier Tore Tollersrud.


Finner løsning for hampshire-import

– Vi har en god dialog i saken, og det er vilje fra alle parter til å finne trygge og gode løsninger for å ta hampshiregrisen inn som farrase til Norge, sier Tore Tollersrud.

 

Han er daglig leder av Koorimp, husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. Koorimp skal hindre innførsel av smittestoff som kan gi sjukdom hos mennesker og husdyr, og Tollersrud mener at det er liten risiko for å føre inn nye smittestoff med hampshire- importen slik den nå er tenkt gjennomført.

 

GOD DIALOG

Det er som kjent Kjøttbransjens Landsforbund, gjennom sitt datterselskap Scanpig, som ønsker å kunne tilby hampshire som tredjerase i krysningsopplegget til sine svineprodusenter (Svin 10/04). Det har søkt Mattilsynet om import av svensk hampshire. Dyra, et førtitalls drektige purker og ungpurker, er tenkt importert fra en isolert besetning i Finland. Dette er en besetning som har vært isolert i mange år, og det er tatt jevnlige blodprøver og andre prøver av dyra. Det er altså ikke snakk om en hvilken som helst finsk bruksbesetning.

– Vi har diskutert vilkårene for oppstalling, og hvilke prøver som må tas ekstra i Finland før importen kan skje. Både Koorimp og Helsetjenesten har hatt en god dialog med KLF i denne saken, og vi føler at dette går greit for seg, sier Tollersrud.

– Alle er opptatt av at nye gener skal tas inn så trygt som mulig. Når dyra kommer til Norge, trolig en gang til høsten, så skal de i isolat i en besetning på Romerike. Denne lukkete besetningen skal forsynes med hampshiresæd fra Sverige.

 

HAR VÆRT STRENGE

– Men avlsmateriale fra Norge blir solgt til svenske besetninger?

– Grunnen til at norsk rånesæd selges direkte til svenske besetninger er at vi har bedre helsestatus enn Sverige.

– Er det helt ufarlig å importere rånesæd fra Sverige til Norge?

– Vi kan ikke svare kategorisk nei, men vi vurderer risikoen som svært liten. Men selv om risikoen for å få inn kjente virus med import av rånesæd fra Sverige er liten, vil det alltid være fare for at nye virus kan oppstå og spres over hele landet på svært kort tid. Derfor er det viktig å ha en isolert avlsbesetning i Norge hvor ting kan oppdages før det eventuelt spres videre. Ingen dyreslag i Norge tar avlsmateriale direkte fra utlandet til bruksbesetninger over hele landet uten restriksjoner, sier Tollersrud. I likhet med Norge har heller ikke Sverige og Finland har ikke PRRS i dag, fordi disse landene har tatt andre forholdsregler enn danskene når det gjelder import av sæd og levende dyr, sier Tollersrud.