Stikkord

Avl og semin

Positiv avlsutvikling for de viktigste egenskapene

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Svinenæringa har i mange år jobba systematisk for å forbedre resultater i alle ledd i produksjonen, alt fra effektiviteten i den enkelte besetning til smaksopplevelsen til forbrukeren.

GMO-lenker samlet på nett

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Hampshire i Norge

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Kjøttbransjens Landsforbund satser på trerasekrysning. Norges fjerde svinerase er på plass i fjøset på Bergan Gård på Romerike.

Økt holdbarhet på sæddosene gir ikke negative utslag

Publisert: 16.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det går ikke ut over grisingsprosent eller kullstørrelse at en nå har gått over til sæddoser med lengre holdbarhet. Det viser forsøk.

–Vil utvikle verdens beste farrase

Publisert: 12.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi venter sterk avlsframgang for norsk duroc de nærmeste åra. Gjennom langsiktig og systematisk arbeid utvikler vi verdens beste farrase. For kjøttsamvirkets leverandører og kunder betyr dette økt konkurransekraft i hele verdikjeden.

Strategiske mål for avlsarbeidet mot 2010

Publisert: 12.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Hvordan utvikle supergrisen i 2010? I denne artikkelen vil Svin gi en grundig presentasjon av hvilke tanker Norsvins avls- og seminsjef gjør seg om dette. Først analyseres mål og strategier for avlsarbeidet i den neste femårs-perioden. Deretter beskrives de praktiske konsekvensene dette vil få for purker og slaktegriser i åra framover.