Stikkord

Avl og semin

Leserne av Svin har neppe unngått å se at det arbeides for å få inn en alternativ tredjerase til norske svineprodusenter som ikke har tilbud om det i dag.

Furuseth fikk det beste resultatet i 2012. De har også økt slaktevolum betydelig. Nortura fikk et bra resultat i 2012 og har beholdt sin markedsandel. Fatland taper litt i markedsandeler.

Krysningsavlen bør gi størst mulig økonomisk gevinst for den enkelte besetning og det samla svineholdet. Det er Norsvins oppgave å bidra til dette. Etter vår vurdering er ikke rotasjonskrysning den

Suksess i svineavlen krever god familiepolitikk. Framover blir det enda viktigere å ta vare på den gode morsfølelsen.   

Det finnes svært få flekkete griser i Norge. Men økt eksport av avlsmateriale har gjort at spørsmålet reises. Genvarianten (allelet) for blå (svarte) flekker finnes fortsatt i landsvinet i Norge.