Publisert: 30.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Bedre familieplanlegging i svineavlen

Suksess i svineavlen krever god familiepolitikk. Framover blir det enda viktigere å ta vare på den gode morsfølelsen.   


Bedre familieplanlegging i svineavlen

Suksess i svineavlen krever god familiepolitikk. Framover blir det enda viktigere å ta vare på den gode morsfølelsen.   

 

– Det norske landsvinet har blitt så effektivt og bra at tida er inne til å legge større vekt på andre verdier. Vi må dreie avlsarbeidet forsiktig i retning av å legge større vekt på purkenes evne til å produsere grisunger, samt grisungenes evne til å overleve etter fødselen. Vi vil ha hele biologien fram igjen, sier Bjarne Holm (29).

 

DOKTORGRAD

Dette har da også ligget til grunn for det doktorgradsarbeidet han forsvarte gjennom sin disputas på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås den 4. mars. Arbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd og Norsvin. Her viser Holm at det er mulig å avle for å få bedre mødre og styrke purkenes reproduksjonsevne. Arbeidet som han har gjort i forbindelse med doktorgraden har allerede slått direkte inn i avlen for morgendagens gris. Norsvin har for eksempel endret og utvidet sitt avlsmål for å få fram ei enda bedre superpurkemor i år 2010.

Et viktig tiltak for å nå dette målet er at avlsorganisasjonen begynte å registrere individiuell vekt på spedgris ved tre ukers alder fra 2001. Smågrisenes vekt er spesielt viktig, fordi den speiler summen av purkas morsevner og spedgrisens vitalitet.

 

UNIKT

I internasjonal sammenheng er det unikt å gjennomføre et slikt tiltak i så stor skala som en nå gjør i Norge. Årlig veies nå cirka 100 000 norske spedgriser på denne måten. Norsvin satser nå kraftig på å markedsføre sitt avlsprogram og landets gode dyrehelse internasjonalt. Målet er at disse endringene på sikt skal gjøre den norske grisen enda mer konkurransedyktig i internasjonale markeder.

Bjarne Holm er født i Steinkjer, og har bakgrunn fra Høgskolen i Nord-Trøndelag før han begynte ved landbrukshøgskolens institutt for husdyrfag og avkvakulturvitenskap (nå UMB).

Framover får Bjarne Holm en nøkkelrolle i utviklingen av Norsvin Internationals framstøt. Han skal arbeide 50 prosent for det internasjonale selskapet, og 50 prosent for Norsvin. Han får på en måte det avlsfaglige ansvaret for all gris med norske gener som ikke er i Norge. Oppgaven blir blant annet å designe avlsopplegg, og følge opp avlsmessig i forhold til internasjonale kunder.