Stikkord

Avl og semin

Nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris

Publisert: 02.02.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Issue: Svin 2 2014

Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferdsprogram for slaktegris. Tiltak for forbedringer og tettere oppfølging av dyrevelferd i besetningene implementeres fortløpende utover våren og sommeren.

– Genteknologien er demokratisert

Publisert: 15.06.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Den nye måten å redigere gener på er lett å ta i bruk. Og den er billig. På mange måter kan vi si at vi har fått en demokratisert teknologi som kan brukes i alle levende organismer.

Første SPF-durocbesetning skapt

Publisert: 09.06.2017 Oppdatert: 09.08.2018

Nå er landets første durocbesetning med høyhelsestatus i gang. Det måtte en form for keisersnitt til for å skaffe friske grisunger av SPF-kvalitet til den nye durocbesetningen som nå bygges opp.  

Norsvin Alfa åpnet

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Det ble kjempetrøkk og stor interesse da omlag 500 mennesker strømmet til under åpningen og den åpne dagen på Norsvins nye seminstasjon Alfa 9. mai.

– Det grønne skiftet er oss

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Etter oljetida vender flere blikket mot bioressursene. Det grønne skiftet har pågått lenge. Det grønne skiftet er oss, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Venter bedre kjøttprosent på duroc

Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Durocens produksjonsegenskaper har økt veldig, men kjøttprosenten har stagnert. Vi jobber med det, og venter en bedring, sa Norsvins avlssjef Erling Sehested.