Stikkord

Avl og semin

Glad gris er lønnsom gris

Publisert: 16.02.2018 Oppdatert: 16.08.2018

Disse fem jentene på Mære landbruksskole er opptatt av dyrevelferden til griser. De har utviklet en idé om et produkt som skal motvirke atferdsforstyrrelser som halebiting hos gris.

Nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris

Publisert: 02.02.2018 Oppdatert: 10.12.2018

Issue: Svin 2 2014

Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferdsprogram for slaktegris. Tiltak for forbedringer og tettere oppfølging av dyrevelferd i besetningene implementeres fortløpende utover våren og sommeren.

– Genteknologien er demokratisert

Publisert: 15.06.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Den nye måten å redigere gener på er lett å ta i bruk. Og den er billig. På mange måter kan vi si at vi har fått en demokratisert teknologi som kan brukes i alle levende organismer.

Første SPF-durocbesetning skapt

Publisert: 09.06.2017 Oppdatert: 09.08.2018

Nå er landets første durocbesetning med høyhelsestatus i gang. Det måtte en form for keisersnitt til for å skaffe friske grisunger av SPF-kvalitet til den nye durocbesetningen som nå bygges opp.  

Norsvin Alfa åpnet

Publisert: 07.05.2017 Oppdatert: 07.08.2018

Det ble kjempetrøkk og stor interesse da omlag 500 mennesker strømmet til under åpningen og den åpne dagen på Norsvins nye seminstasjon Alfa 9. mai.

– Det grønne skiftet er oss

Publisert: 07.04.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Etter oljetida vender flere blikket mot bioressursene. Det grønne skiftet har pågått lenge. Det grønne skiftet er oss, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes.