Stikkord

Avl og semin

Tittel

Publisert: 30.11.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Tittel

Publisert: 22.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

TN70-erfaringene er både og

Publisert: 22.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Norske svineprodusenter har både positive og mindre positive erfaringer med TN70-purka. Atferden kan være en utfordring, men mange erfarer at produksjonsresultatene er bedre.

Sønnen satser på svineavl

Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

– Vi er fornøyd med resultatene, men aldri helt. Målet er å få opp avlsverdien og klatre helt opp i trøndertoppen igjen, smiler Even (31). Han har bygd nytt avlsfjøs på gården til foreldrene. Sammen løfter de avlsarbeidet videre.

Dette blir de målt på

Publisert: 17.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Dette er de viktigste delementene som en avlsbesetning (foredlingsbesetning) med rent landsvin blir målt på.

Et atlas for svineavl

Publisert: 03.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvin utvikler nå programvare som vil sette oss i stand til automatisk å finne ulike kroppsdeler, muskler, bein og organer, samt kroppssammensetning i ulike stykningsdeler. Dette blir et nytt kvantesprang for bruken av CT-bilder.