Publisert: 07.12.2022 Oppdatert: 07.12.2022

Stikkord:

Nye Delta gir bonden en bedre gris

Mandag 3. oktober ble det første spadetaket satt for det som skal bli verdens mest moderne testanlegg for råner. 


Svin nr. 8 – 2022

 

For grisebonden og Norsvin betyr Nye Delta utvikling av en sunnere, bedre og mer lønnsom gris. Våren 2024 står anlegget til vel 100 millioner klart. 

– Ved hjelp av vesentlig strammere seleksjon gir dette store framskritt både for den norske svineprodusenten og Norsvin som selskap. Internasjonal konkurransekraft styrkes gjennom avl på en gris som har de egenskapene som etterspørres i økende grad, sier direktør Olav Eik-Nes i Norsvin SA.

Eliteråner
På nåværende Delta i Vang testes rundt 3000 råner årlig. Rundt 100 av disse kommer på landslaget og blir såkalte eliteråner.

– På Nye Delta vil det bli testet rundt 5000 råner årlig, men antallet «landslagsutøvere» blir det samme. Her snakker vi altså om en vesentlig strammere seleksjon. Eller større sikkerhet i seleksjon av råner. Dette er presisjonsavl ved blant annet bruk av CT-scanning og avansert videoanalyse. Derfor vil vi også ende opp med en enda bedre gris enn vi har i dag, sier Eik-Nes.

Avlsframgang
For Norsvin betyr investeringen økt årlig avlsframgang. Derigjennom styrker selskapet sin posisjon også i internasjonale markeder. 

– Gjennom internasjonalt markedsarbeid og salg av norsk genetikk øker vi vår finansielle kraft. Pengene brukes i stor grad på forskning og utvikling for igjen å skape nye og bedre egen­skaper i grisen. For bonden betyr denne investeringen økt verdiskapning i form av en mer fôr­-
effektiv gris, bedre tilvekst, bedre lynne og adferd i bingen, bedre helse og styrking av dyrevelferds­egenskaper. Dermed bidrar vi til økt utbytte og verdiskaping for våre eiere, sier Eik-Nes. 

 

 

Til venstre: Budor er et bra sted å anlegge nytt testanlegg, mener styreleder Per Inge Egeland og direktør Olav Eik-Nes. Til høyre: Økonomisjef Jørn Jørgensen i Norsvin er prosjektleder for nye Delta.

 

 

Globalt
Sett i et globalt perspektiv mener direktøren at Nye Delta vil styrke svineavl i Norge som merkevare og den norske svineprodusentens posisjon.

– Vi får en styrket posisjon i verden med en enda mer klimavennlig gris som har de rette bærekraftsegenskapene. Fôr- og arealeffektivitet, redusert klimaavtrykk samt god dyrehelse og dyrevelferd blir mer og mer etterspurt i det globale markedet i dag. Nye Delta gir oss en enorm helsegevinst med eksport som har 100 prosent SPF-status. Det har vi ikke per i dag.

Fem ganger større
Nye Delta blir 4500 kvadratmeter stort, og er fem ganger større enn gjennomsnittet av norske grisehus. 

– Vi gleder oss til åpningen. Da blir det fest. Etter den offisielle åpningen våren 2024 blir bygget vasket ned, desinfisert og gjort klart til det første innsettet med unge råner. Vi regner med at det blir satt inn ca. 100 nye griser hver uke gjennom hele året, sier Eik-Nes.

Fem-seks nye arbeidsplasser
Han forteller at det vil bli rundt 10 arbeidsplasser på anlegget.  

Prosjektet det største Norsvin så langt har tatt fatt på, og plasseringen geografisk er ikke tilfeldig.

– Norge er en grønn lunge når det gjelder svinehelse, og det er viktig å bygge der smittepresset er minst. Derfor var Løten et bra sted å anlegge nytt senter, sier Eik-Nes.