Publisert: 05.04.2022 Oppdatert: 05.04.2022

Stikkord:

Bygger for verdens beste farrase

– Vårt største byggeprosjekt

– Dette blir Norsvins største byggeprosjekt noensinne. Vi gjør dette først og fremst for å forsterke avlsframgangen, sier Jørn Jørgensen.


Bildet: På denne tomta planlegges det å bygge ny teststasjon som skal kunne teste 5000  ungråner av rasene Norsvin landsvin og Norsvin duroc årlig.

 

Han er prosjektleder for byggingen av et nytt Delta, Norsvins teststasjon av ungråner. Til daglig er han økonomisjef i organisasjonen. Den 10. mars ga styret i Norsvin grønt lys for å sette i gang organisasjonens største byggeprosjektet noensinne. Det var hedmarkskommunen Løten som trakk det lengste strået når det gjaldt valg av ny tomt. 

Kapasiteten på testing av ungråner av rasene landsvin og duroc skal økes fra dagens 3000 til 5000 testdyr i året.

Et gammelt ønske
Prosjektet har vært i emning lenge. Allerede for tre-fire år siden gjorde styret i Topigs Norsvin vedtak om at testingen måtte økes. Bakgrunnen var et ønske om å få flere og sikrere avlsverdier for unge landsvin- og durocråner. Nå skal det testes flere dyr, ikke minst av rasen duroc. Duroc skal bli en verdensledende farrase. 

I dag testes det 1400 landsvinråner og 1600 durocråner per år i eksisterende Norsvin Delta. Etter utvidelsen til 5000 ungrånetester årlig vil dette være 2500 av hver rase. 

 

 

Arne Erik Myhre (f.v.), Løiten Almenning, prosjektleder og økonomisjef i Norsvin SA Jørn Jørgensen, allmenningsbestyrer Endre Jørgensen i Løiten Almenning og rådgiver Håvard Schiager i Kluke Agri AS er enige om at her, på Brattbakken øst for elva Fura i Budorvegen i Løten, kan det bygges ny råneteststasjon. Allmenningen er grunneieren i området.

 

 

Tre alternativer
– Vi har stått overfor tre alternativer. Det ene var å bygge ut dagens Delta på Bjørke i Vang. Det andre var å bygge alt nytt på en helt ny tomt, og det tredje var å bygge ny teststasjon på ny tomt og videreføre dagens Delta til venteavdeling og plass til avlsdyr som skal eksporteres. Vi har landet på det siste alternativet, sier Jørgensen til Svin.

Det er både praktiske og økonomiske vurderinger som ligger bak dette valget, men i høy grad også biosikkerhetsmessige. Norsvin har kjøpt tilbake gamle Delta av den forrige eieren, som var Nortura. 

Det er jobbet med mulige tomtevalg i Hamar, Stange eller Løten. 10-11 forskjellige lokasjoner er vurdert, men valget falt på Brattbakken i Løten. Tomta ligger langs Budorvegen, og her er det fra før gjort viktige investeringer i infrastruktur som vann, kloakk og fiberfasiliteter. Det er Løiten Almenning som er grunneier i området, som består av skog og utmark. Jørgensen regner med at de trenger ei festetomt på cirka 50 dekar.  

Tre i anbudsrunde
Selve bygget blir på 5000 kvadratmeter. Tre inviterte lokale og nasjonale tilbydere ble invitert, og de la fram sine forslag i slutten av januar.

– Noe av det viktigste i prosjektet har vært å sikre en bærekraftig finansiering. Vi regner med en investeringsramme på 140 millioner kroner. Det er Topigs Norsvin som bærer hoveddelen av dette. Det er nedfelt i avtalen om finansieringen av avl i Norge. Norsvin SA tar deler av kostnaden med å bygge om gamle Delta til venteavdeling og avdeling for eksportdyr, sier Jørgensen.

Han regner med at de går videre med én foretrukket anbyder utover våren, og at endelig kontrakt landes innen juni. Grunnarbeidene kan i så fall starte allerede i høst, slik at byggearbeidene kan starte neste vår. Målet er å kunne levere avlsdyr til Topigs Norsvin våren 2024. 

Automatiseres
Ved å bygge nytt får en også anledning til å automatisere den daglige drifta av råneteststasjonen uten at det går på bekostning av det avlsfaglige. Vi forventer 10 ansatte her, mot 6-7 i det gamle Delta. Stasjonen må også bygges slik at en sikrer seg målet om enda bedre datatilgang som grunnlag for avlsutviklingen. Som et eksempel må valg av bingeløsning ta høyde for «Pig Brother»-prosjektet, hvor en tar i bruk kameraovervåkning av dyra med tanke på å implementere nye og flere avlsdata.