Publisert: 24.11.2022 Oppdatert: 24.11.2022

Stikkord:

Atferdsegenskaper inn i avlen

Store framskritt i arbeidet med videoteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring har gitt Norsvin muligheter til å registrere atferd i bingen på en helt ny måte. 


Bildet: Disse jobber med prosjektet Genes2behave. Bak fra venstre: Thinh Pham (NTNU Gjøvik), Signe Lovise Thingnes, Norsvin, Kevin Mikkelsen, Norsvin, Rune Sagevik, Norsvin. Midtre fra venstre: Christopher Coello, Faouzi Alaya Cheikh (NTNU Gjøvik), Øyvind Nordbø, Norsvin, Kristine Hov Martinsen, Norsvin. Foran fra venstre: Mohib Ullah (NTNU Gjøvik) og Keita Mamadou (NTNU Gjøvik). (Foto: Tore Mælumsæter)

 

Svin nr. 8 – 2022

 

Tore Mælumsæter

I prosjektet «Genes2behave» skal Norsvin måle atferdsegenskaper hos gris som påvirker dyrevelferden, produksjonseffektiviteten og produktkvaliteten. Målet er å implementere slike egenskaper i avlsprogrammene for duroc og landsvin. En skal ta i bruk nye teknikker knyttet til kunstig intelligens, maskinlæring og digitalisering av grisens atferd gjennom video. Fra videoen skal det identifiseres nye atferdsegenskaper som er relevante for videre seleksjon. Det må utvikles  modeller som effektiviserer lagringen av informative bilder og video fra kameraer. Når automatiseringen av registrerte atferdsegenskaper er på plass, vil Norsvin gjennomføre genomiske analyser av datamaterialet for å finne ut om egenskapene er arvelige, og eventuelt kan implementeres i avlsprogrammet. En viktig del av prosjektet blir å etablere en pipeline som henter egenskaper fra bildene og omdanner dette til avlsverdier tilgjengelige for seleksjon. Prosjektet kan bli en viktig bidragsyter til å bedre dyrevelferden og produktiviteten i norsk svineproduksjon, men også styrke Norsvins avlsprogram og konkurransekraft på det internasjonale markedet. Målet er at de norske rasene skal være rolige, sosiale og velfungerende i bingen. Uønsket atferd som aggresjon og halebiting skal minimaliseres. 

Prosjektet avsluttes i 2025.