Stikkord

Meninger

Svinesektorens sterke struktursmell

Publisert: 05.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kostnadseffektivitet er det nye slagordet i regjeringens landbruksmelding. Bønder og alle andre i matens verdikjede må drive rasjonelt og effektivt om vi skal være i stand til å kutte kostnader og møte svakere tollvern og økt konkurranse.

Visjon om økt bærekraft og verdiskaping

Publisert: 02.02.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva er visjonen til regjeringen i den nye landbruksmeldingen?  Dette spørsmålet ble reist etter at landbruksministeren holdt sitt innlegg om landbruksmeldingen på konferansen Mat og Landbruk. 

Overproduksjon eller sviktende salg?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Siste markedsprognose viser at det vil bli produsert 5400 tonn for mye svinekjøtt til neste år. Prognosen forutsetter at produksjonen av svinekjøtt øker med to prosent i forhold til i år, og at det forventes en vekst i engrossalget på én prosent.

Så er det på’n igjen – i grisens år!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Nå er det nok!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Kastreringsforbudet i 2009 blir utsatt!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018