Stikkord

Meninger

Det ser ut til å bli alvor igjen. På kort sikt ser ikke prognosene bra ut. Økonomien til svineprodusentene er i øyeblikket langt dårligere enn i de to fore­gående årene. Ved

I det siste har det dessverre blitt avdekket flere tilfeller av dårlig dyrevelferd i norske svinebesetninger, og det er for tiden stort fokus på svine­næringa og dyrevelferden i norske grisehus. 

Vi opplever økende interesse for å gå på Norsvinskolen. Spesielt siste året har vi hatt mange deltakere, og mange er unge som akkurat har tatt over eller snart skal overta

Landbruks- og matministeren er nå oppdatert om hvilke tiltak svinebransjens organisasjoner gjennomfører for å sikre at minimumskravene for dyrevelferd innfris. Alle som er ledd i verdikjeden må ta sin del

En kan trygt si at dyrevelferd og ikke minst dårlig dyre­velferd er blitt satt ordentlig på kartet etter siste måneders hendelser og mediefokus. 

Norsvins SPF-visjon bør være godt kjent for de fleste i 2018, og som nyslått SPF besetningseier er det spennende å observere de nye dyrene og forandringene en kan se.