Stikkord

Meninger

Undertegnede hadde gleden av å snakke om dette temaet under Gris i 07 som ble avholdt i Trondheim. Dette gikk mest på sjekklister for arbeidsrutiner i grisehuset, og hva som

Slik ser Norsvins nye styre ut etter årsmøtet 2018. Fra venstre Per Fredrik Bang, Nordland, Solveig Kongsrud, ansattvalgt, Dyre Johan Haug, ansattvalgt, styreleder Geir Heggheim, Rogaland, nestleder Linda Gjerde Myren,

Det ser ut til å bli alvor igjen. På kort sikt ser ikke prognosene bra ut. Økonomien til svineprodusentene er i øyeblikket langt dårligere enn i de to fore­gående årene. Ved

I det siste har det dessverre blitt avdekket flere tilfeller av dårlig dyrevelferd i norske svinebesetninger, og det er for tiden stort fokus på svine­næringa og dyrevelferden i norske grisehus. 

Vi opplever økende interesse for å gå på Norsvinskolen. Spesielt siste året har vi hatt mange deltakere, og mange er unge som akkurat har tatt over eller snart skal overta

Landbruks- og matministeren er nå oppdatert om hvilke tiltak svinebransjens organisasjoner gjennomfører for å sikre at minimumskravene for dyrevelferd innfris. Alle som er ledd i verdikjeden må ta sin del