Stikkord

Meninger

Norsvins SPF-visjon bør være godt kjent for de fleste i 2018, og som nyslått SPF besetningseier er det spennende å observere de nye dyrene og forandringene en kan se.  

Mattilsynet har publisert sin rapport om dyrevelferdstilsyn for 3. tertial i 2017. Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet i denne perioden. 

Vi har et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt. Men vi ser flere utfordringer i horisonten for både mattryggheten og dyrehelsen. 

Det er svært viktig å ha kontinuerlig fokus på dyrevelferd. Dette for først og fremst sikre grisens adferdsbehov og velferd. God dyrevelferd er også svært viktig for næringens omdømme overfor markedet og forbrukerne av norsk svinekjøtt.

Norsk svinenæring og Norsvin har fortsatt store utfordringer i fremtiden.

Det diskuteres hvem som først konstruerte frasen om løgn og statistikk, men forfatteren Mark Twain gjorde den i hvert fall populær i USA og resten av verden. I selvbiografien sin