Publisert: 20.01.2018 Oppdatert: 20.08.2018

Frisk gris er nøkkelen

Norsvins SPF-visjon bør være godt kjent for de fleste i 2018, og som nyslått SPF besetningseier er det spennende å observere de nye dyrene og forandringene en kan se.  


av Beate Menes Didriksen, styremedlem Norsvin

Jeg gjør meg også en del refleksjoner rundt omleggingsprosessen og veien videre. Den siste tidens mange oppslag om dårlig dyrevelferd og oppfølging i grisehus minner om at frisk gris er nøkkelen til god dyrevelferd, selvfølgelig for grisens del, men også for den som har sitt daglige virke i grisehuset. Det er trivelig og motiverende å stelle frisk gris. Godt stell gir igjen grisen de beste betingelser for å utnytte sitt store genetiske potensiale.

Det er arbeids- og kostnadskrevende å legge om til SPF. Derfor er det viktig at hele bransjen står sammen og tilbyr sin fagkunnskap og hjelp. Norsvin, slakterier, helsetjenesten og veterinærer må samarbeide med gårdbrukeren om å legge en god gjennomføringsplan så driftsavbruddet blir så kort som mulig. Det er mye praktisk arbeid som skal utføres i riktig rekkefølge og til riktig tid. Et godt team som kan hjelpe, støtte og planlegge prosessen kan være avgjørende for om saneringen skal lykkes, eller om en vurderer å ta SPF-beslutningen i det hele tatt. 

Virkelighetens harde realitet har lært oss at vi kan komme til å støte på nye utfordringer når vi har løst noen gamle. Derfor må det nå bygges tverrfaglig kompetanse om SPF, så en har et godt fagapparat klart til å trå til ved eventuelle nye utfordringer.

Veien til SPF kan synes lang, men belønningen er for meg tydelig; frisk gris som spruter av vitalitet og vokser så fort at en nesten kan se det minutt for minutt. Det er med på å gjøre jobben i grisehuset skikkelig lystbetont. Det er dyrevelferd i praksis!