Publisert: 15.02.2018 Oppdatert: 15.08.2018

Stikkord:

Kunnskap utrolig viktig

Vi opplever økende interesse for å gå på Norsvinskolen. Spesielt siste året har vi hatt mange deltakere, og mange er unge som akkurat har tatt over eller snart skal overta gården. Det lover godt for næringa.  


av Dyre Johan Haug, styremedlem Norsvin

På smågriskurset i oktober i fjor var det 29 deltakere, og på driftsledelseskurset i år var det 22 deltakere. Vi står overfor et generasjonsskifte blant svineprodusentene. Kursdeltakerne er aktive, noe som øker kurskvaliteten.

Medieoppslag og stygge bilder om dårlig dyrevelferd skaper debatt. Næringa har virkelig tatt tak for å heve bunnplanken for god dyrevelferd. Behovet for bedre kompetanse om dyrevelferd øker. Mattilsynet har utarbeidet en egen veileder til forskriften om hold av svin, hvor blant annet krav til rotemateriale, strø og sysselsetting stilles for å unngå kjedsomhet og frustrerende adferd hos dyra. 

Norsvinskolen gjennomførte nylig et eget dagskurs kalt «Kurs i dyrevelferd hos gris» i Rogaland. Hvordan få gode løsninger med nok strø, rote- og sysselsettingsmateriale uten å skape for store utgjødslingsproblemer? Mange får det til på en god måte, men kanskje trengs det litt nytenkning også?

Vi oppfordrer både tilsynsmyndigheter, produsenter og andre om tips og råd for å gjøre ting på en god måte. Få fram gode eksempler på løsninger som virker. 

Skal vi få til en god felles forståelse av hva som er god nok dyrevelferd, må både Mattilsynet og alle i svinenæringa gå i takt. Det tror jeg vi får til. Visjonen må være å løfte dyrevelferden i Norge til et enda høyere nivå. Vi må dokumentere at jobben som gjøres er så god at forbrukerne gjenvinner tilliten til svinenæringa. Da kan omdømmet løftes, slik at svinekjøtt igjen blir et naturlig førstevalg når kjøtt står på menyen.